Novost

Donacija knjižne građe Hrvatskog šumarskog društva Veleučilištu Karlovac

17.10.2019 10:59 Novosti

Veleučilište u Karlovcu potpisalo je 28.svibna 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za projektni prijedlog “Atrij znanja“ . Projekt „Atrij znanja“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija'' referentni broj: KK.01.1.1.02.

Ukupna vrijednost Projekta je 39.051.385,32 HRK, od čega dio EU financiranja iznosi 37.837.729,07 HRK.

Projekt „Atrij znanja“ provodi se sa ciljem poboljšanja kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije Veleučilišta u Karlovcu u području prehrambene tehnologije s naglaskom na smjer pivarstva.

Glavna aktivnost projekta je rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu, koja se provodi zbog unapređenja znanstveno istraživačke infrastrukture s aktivnostima adaptacije i proširenja prostora mini pivovare, uređenja i opremanja prostora za kemijski i mikrobiološki labaratorij, natkrivanje i opremanje atrija i uređenja potkrovlja, odnosno uređenja i opremanja prostora knjižnice, senzorskog labaratorija, praktikuma i kabineta za projektnu nastavu.

U svrhu opremanja knjižnice, Veleučilište u Karlovcu dobilo je donaciju knjiga od Hrvatskog šumarskog društva Zagreb u suradnji sa HŠD podružnicom Karlovac.
Donirane knjige su iz područja biotehničkih znanosti, odnosno šumarstva i značajan su dio ispitne literature studenata Veleučilišta.

Među doniranim knjigama nalaze se znanstvene monografije (izdavača: HAZU - Šumarske akademije, Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskog šumarskog instituta i HŠD-a):
Šume u Hrvatskoj, Hrast lužnjak u Hrvatskoj, Obična jela u Hrvatskoj, Obična bukva u Hrvatskoj, Šume hrvatskog sredozemlja, Poplavne šume u Hrvatskoj, Atlas bolesti i štetnika, Gospodarenje šumskim tlima u Hrvatskoj, te knjige o povijesti šumarstva u Hrvatskoj, zbornici i brošure.

Vrijednost donacije, koju čini 26 knjiga, iznosi oko 10.000 HRK.
Knjige je dekanici Veleučilišta u Karlovcu dr.sc. Nini Popović, prof.v.š. predao Predsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing. u pratnji predsjednika HŠD-a podružnice Karlovac mr.sc. Ivana Grginčić,dipl.ing.