Novost

Uvjeti upisa u više godine sestrinstva na dislociranom studiju u Karlovcu

06.09.2019 13:48 Novosti

Obavijest studentima preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci – studij u Karlovcu o upisu u više godine studija i apsolventsku godinu.

Upisi u akademsku godinu 2019./2020. godinu počinju 23 rujna i traju do 4. 10. 2019. (u vremenu od 10:00 do 14:30). Temeljem odredbe članka 51 Statuta Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci student koji s ne upiše u višu godinu gubi status studenta.

PRILIKOM UPISA STUDENTI TREBAJU PREDATI :

1.Indeks

2.Potvrdu o prebivalištu- samo ako je došlo do promjene

3.Odrezak o uplati troškova upisa u iznosu od 200,00 kn. Primjer opće uplatnice u svrhu uplata studentskih obveza prema Veleučilištu u Karlovcu se nalazi na sljedećem linku: https://www.vuka.hr/index.php?id=9&L=1%25252522&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1497&cHash=9913243052127bbfcf10ab452ada5ea2

4.Odrezak o uplati školarine u iznosu od 9.240,00 kn

 

UVIJETI UPISA:

• može se prenijeti 5% ECTS odnosno 3 ECTS boda te upisati čitava druga godina

• Ukoliko je ostalo više od toga onda se upisuju predmeti do 60 ECTS boda

• Student mora upisati predmete koji su mu ostali s prethodne godine

• Ukoliko je ostao Proces na 1. godini tada se ne mogu upisati nikakve njege sa 2. godine

• Studenti koji su prenijeli ispite sa 1. na 2. godinu moraju najprije položiti te ispite, jer u protivnom ne mogu upisati 3. godinu

• Ako student ponovno mora slušati predmet iz 1./2. god ne može upisati predmet koji se istovremeno održava na 2./3. God

Student prilikom upisa 2. ili 3. godine studija mora odabrati dva izborna kolegija od ponuđenih kako slijedi:

IZBORNI KOLEGIJI 2. GODINE STUDIJA SESTRINSTVA: 

Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi

Popis izbornih predmeta:
Biološke osnove ponašanja Prof.dr.sc. Daniela Malnar
Hitna Medicina Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić
Toksikologija Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić
Koronarna bolest srca Dr.sc. Davor Horvat,predavač

Karolina Vizintin, pred., mag. med. techn.

 

 

IZBORNI KOLEGIJI 3. GODINE STUDIJA SESTRINSTVA:

Popis izbornih predmeta:
Specifična hitna stanja Doc.dr.sc. Josip Žunić
Monitoring u anesteziji, hitnoj i intenzivnoj medicini
Doc.dr.sc. Josip Žunić
Kronične bolesti Viši predavač, Nedjeljko
Strikić
Kronična rana Fudurić Jurica

 

 


Najnovije obavijesti