Novost

Odluku o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave

12.09.2019 15:43 Novosti

Stručno vijeće Veleučilišta u Karlovcu na 138.sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. godine, donijelo je Odluku o ukidanju indeksa kao službene studentske isprave.

Odlukom Stručnog vijeća ukinut je indeks kao službena studentska isprava studenata preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na Veleučilištu u Karlovcu, a isti je zamijenjen studentskom iskaznicom s podacima navedenim na njezinoj površini, čipu i magnetskoj kartici.

Studentska iskaznica izdaje se prilikom upisa na studij, a osobne evidencije, rezultati ispita, upisivanje ocjena i potpisa vrši se u Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU).

Sukladno Odluci, u općim aktima Veleučilišta u Karlovcu riječ indeks se u odgovarajućoj primjeni i kontekstu zamjenjuje studentskom iskaznicom i Informacijskim sustavom visokih učilišta.

Odluka o ukidanju indeksa primjenjuje se od početka ak.god.2019./2020.