Novost

Uvjeti upisa u više godine sestrinstva na dislociranom studiju u Karlovcu

06.09.2019 13:48 Novosti

Obavijest studentima preddiplomskog stručnog studija Sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci – studij u Karlovcu o upisu u više godine studija i apsolventsku godinu.

Upisi u akademsku godinu 2019./2020. godinu počinju 23 rujna i traju do 4. 10. 2019. (u vremenu od 10:00 do 14:30). Temeljem odredbe članka 51 Statuta Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci student koji s ne upiše u višu godinu gubi status studenta.

PRILIKOM UPISA STUDENTI TREBAJU PREDATI :

1.Indeks

2.Potvrdu o prebivalištu- samo ako je došlo do promjene

3.Odrezak o uplati troškova upisa u iznosu od 200,00 kn. Primjer opće uplatnice u svrhu uplata studentskih obveza prema Veleučilištu u Karlovcu se nalazi na sljedećem linku: https://www.vuka.hr/index.php?id=9&L=1%25252522&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1497&cHash=9913243052127bbfcf10ab452ada5ea2

4.Odrezak o uplati školarine u iznosu od 9.240,00 kn

 

UVIJETI UPISA:

• može se prenijeti 5% ECTS odnosno 3 ECTS boda te upisati čitava druga godina

• Ukoliko je ostalo više od toga onda se upisuju predmeti do 60 ECTS boda

• Student mora upisati predmete koji su mu ostali s prethodne godine

• Ukoliko je ostao Proces na 1. godini tada se ne mogu upisati nikakve njege sa 2. godine

• Studenti koji su prenijeli ispite sa 1. na 2. godinu moraju najprije položiti te ispite, jer u protivnom ne mogu upisati 3. godinu

• Ako student ponovno mora slušati predmet iz 1./2. god ne može upisati predmet koji se istovremeno održava na 2./3. God

Student prilikom upisa 2. ili 3. godine studija mora odabrati dva izborna kolegija od ponuđenih kako slijedi:

IZBORNI KOLEGIJI 2. GODINE STUDIJA SESTRINSTVA: 

Popis izbornih predmeta:
Biološke osnove ponašanja Prof.dr.sc. Daniela Malnar
Hitna Medicina Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić
Toksikologija Izv.prof.dr.sc. Josip Žunić
Koronarna bolest srca Dr.sc. Davor Horvat,predavač

 

 

IZBORNI KOLEGIJI 3. GODINE STUDIJA SESTRINSTVA:

Popis izbornih predmeta:
Specifična hitna stanja Doc.dr.sc. Josip Žunić
Monitoring u anesteziji, hitnoj i intenzivnoj medicini
Doc.dr.sc. Josip Žunić
Kronične bolesti Viši predavač, Nedjeljko
Strikić
Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi
Karolina Vizintin, pred., mag. med. techn.
Kronična rana Fudurić Jurica

 

 


Najnovije obavijesti