Novost

Radionica 2 projekt Measures

05.03.2020 19:31 Novosti

Veleučilište u Karlovcu sudjeluje u zaštiti migratornih vrsta riba u dunavskom slijevu

Veleučilište u Karlovcu projektni je partner u projektu MEASURES koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG Dunav.

Cilj projekta je uspostava ekoloških koridora kroz utvrđivanje ključnih staništa i pokretanje mjera očuvanja duž rijeke Dunav i njezinih glavnih pritoka. Projekt je fokusiran na jesetrovke te ostale migratorne vrste riba, s naglaskom na kečigu. Aktivnosti projekta u RH odvijaju se na rijekama: Muri, Dravi i Savi u suradnji sa projektnim partnerima iz Republike Slovenije.

Veleučilište u Karlovcu organizator je druge nacionalne radionice, čiji su sudionici predstavnici ministarstva, javnih ustanova, javnih i privatnih poduzeća, znanstvene zajednice te predstavnici udruga, koji će dati svoj doprinos u postizanju ciljeva projekta, s težištem na izradi transnacionalno usklađene strategije, za upravljanje i obnovu dunavskog ekološkog koridora, za migratorne vrste riba.

Druga nacionalna radionica održava se u prostorima Javne ustanove Aquatika – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.