Novost

Nastava na prvoj godini izvanrednog studija Lovstva i zaštite prirode

03.10.2019 11:20 Lovstvo

Obavijest - "Nastava na prvoj godini izvanrednog studija Lovstva i zaštite prirode u akademskoj godini 2019-2020 početi će u ponedjeljak 07.09.2019. u 14:00 u predavaoni br. 39 u Gimnaziji Karlovac, Rakovac 4."