Novost

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ

20.03.2019 13:55 Novosti

Veleučilište u Karlovcu raspisuje

NATJEČAJ

 

1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača zaznanstveno područje: humanističke znanosti (6.), znanstveno polje: filologija (6.03.), znanstvena grana: anglistika (6.03.06).

2. Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti ivisokom obrazovanju (NN: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne istručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN: 20/12, 85/13, 04/15).

3. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN: 82/08, 69/17).

4. Rok za prijavu: 30 (trideset) dana.

5. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

6. Prijavu, životopis i podatke iz nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti, kao i preslikudomovnice, diplome, potvrdu o podacima o prethodnom radnom stažu evidentiranom umatičnoj evidenciji HZMO-a, odluku o dosadašnjem izboru ako posjeduje, od čega popis radova i radove i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu, dostaviti s naznakom

“Za natječaj” na adresu:

Veleučilište u Karlovcu

Trg J.J. Strossmayera 9

47 000 Karlovac