Ispitni rokovi

Ispitni rokovi 
Datum Kolegij
28.11.2017 Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 16 h
4.12.2017 Dermatologija  13 h
5.12.2017 Hitna medicina-sestrinski pristup 13 h
6.12.2017 Patofiziologiija 13 h
8.1.2018 Interna medicina 13 h
16.1.2018 Komunikacijske vještine 13 h