Ispitni rokovi

Kolegij: Datum i vrijeme ispita:
1. godina
Anatomija
Fiziologija
Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Patofiziologija
Komunikacijske vještine
Filozofija i bioetika u zdravstvenoj njezi
Osnove zdravstvene njege
Dijetetika
Osnove zdravstvene njege
Osnove zdravstvene njege seminari
Osnove zdravstvene njege
Informatička metodologija znanstvenog istraživanja
Engleski jezik I 03.07.2018., 17h
Njemački jezik I
Osnove medicinske kemije i biokemije
Proces zdravstvene njege
Psihološka medicina
Proces zdravstvene njege
Mikrobiologija 06.07.2018., 10h
Sestrinska dokumentacija u procesu zdravstvene njege
Osnove fizike, radiologije i zaštita od zračenja
Informatika u zdravstvenoj njezi 06.07.2018., 12h
2. godina
Klinička propedeutika
Patologija
Neurologija
Dermatologija
Interna medicina
Farmakologija
Zdravstvena njega djeteta
Infektologija
Sociologija zdravlja
Hitna medicina-sestrinski pristup
Njemački jezik II
Engleski jezik II 03.07.2018., 17h
Zdravstvena njega djeteta
Zdravstvena njega odraslih
Pedijatrija
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom 16.07. i 17.07.2018., 9h
Zdravstvena njega odraslih
Higijena i epidemiologija
Ginekologija
Izborni predmeti:
Biološke osnove ponašanja
Toksikologija
Tehnika instrumentiranja
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja 03.07.2018., 15:30h
Uloga sestre u poticanju i podršci dojenja 04.07.2018., 16h
Majka i dijete-fiziologija ranog odnosa
3. godina
Oftalmologija
Otorinolaringologija
Hitna medicina – sestrinski pristup
Kirurgija, traumatologija i ortopedija
Zdravstvena njega u kući
Mentalno zdravlje i psihijatrija
Zdravstvena njega odraslih II
Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja
Zdravstvena njega psihijatrijskog bolesnika
Palijativna zdravstvena skrb
Zdravstvena njega osoba s invaliditetom 16.07.2018., 9h
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
Zdravstvena njega u zajednici
Osnove biomedicinske statistike
Zdravstvena njega starijih osoba
Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 03.07.2018., 16h
Izborni predmeti:
Zdravstvena njega kronične rane
Adolescencija-razvojne specifičnosti i psihopatologija
Organizacija i provođenje palijativne skrbi u zajednici
Seksualno zlostavljanje djece