Ispitni rokovi

Ispitni rokovi 
Datum Kolegij
28.11.2017 Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 16 h
4.12.2017 Dermatologija  13 h
5.12.2017 Hitna medicina-sestrinski pristup 13 h
6.12.2017 Patofiziologiija 13 h
8.1.2018 Interna medicina 13 h
16.1.2018 Komunikacijske vještine 13 h
Datum Predmet
9.01.2018. Mentalno zdravlje i psihijatrija
10.01.2018. Hitna medicina-sestrinski pristup
11.01.2018. Zdravstvena njega u kući
19.01.2018. Farmakologija
14.02.2018. Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu
23.02.2018. Farmakologija
28.02.2018. Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu
Datum i vrijeme Predmet
01.03.2018., 19:00h Socijologija zdravlja
09.03.2018., 12:00h Anatomija
12.03.2018., 13:00h Metode učenja i podučavanja
14.03.2018., 13:00h Patofiziologija
23.03.2018., 09:00h Farmakologija
25.04.2018., 16:00h Osnove istraživačkog rada
27.04.2018., 13:00h Infektologija