Nastavnici

IME I PREZIME TERMIN KONZULTACIJA KONTAKT LOKACIJA
Cibulka Mirjana utorkom 13:00-14:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
mirjana.cibulka@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Čović Berislav ponedjeljkom 17:45-19:15h
uz prethodnu najavu na
e-mail
berislavc@gmail.com Ivana Meštrovića 10 (5)
Fanjak Mario nakon nastave mfanjak@yahoo.com Ivana Meštrovića 10
Hranilović Robert prije vježbi zzapovjednik@jvp-karlovac.hr -
Jakšić Lidija petkom 16:15-17:15h
uz prethodnu najavu na
e-mail
lidija.brckovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Jurac Vedran nakon nastave jurac.vedran@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Kirin Anamarija četvrtkom 11:00-12:00h anamarija.kirin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (110)
Kirin Snježana ponedjeljkom 11:00-12:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
snjezana.kirin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Klasić Ksenija Petkom prije i poslije predavanja
uz obaveznu prethodnu najavu na
e-mail
kklasic@k-k.t-com.hr -
Kralj Damir nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
damir.kralj@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Kralj Elizabeta ponedjeljkom 09:00-10:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
elizabeta.kralj@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9 (D-04)
Kundić Marin petkom 14:00-15:30h
Lulić Slaven dogovor putem maila slaven.lulic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Maras Marin srijedom 10:15-11:15h marin.maras@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (3)
Matusinović Zvonimir srijedom 12:30-13:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
zmatusinovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (117)
Mihalić Tihomir ponedjeljkom 15:00-16:00h
i po dogovoru na mail
tihomir.mihalic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (108)
Mijović Budimir nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
budimir.mijovic@ttf.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Mikulec Rogić Maja utorkom 9:30 - 10:55h
po dogovoru uz prethodnu najavu na
e-mail
mmrogic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Mustapić Nenad ponedjeljkom 13:00-14:00h nenad.mustapic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Ožanić Boris nakon nastave boris.ozanic@hep.hr Ivana Meštrovića 10
Ožura Marko ponedjeljkom
7:30-09:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
marko.ozura@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (knjižnica)
Pešutić Andreja četvrtkom
nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
apesutic@yahoo.com -
Peternel Igor utorkom 10:30-11:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
igor.peternel@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (117)
Prahović Marko ponedjeljkom 8:00-9:30h marko.prahovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (2)
Smajla Nikolina utorkom 12:00-13:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
nikolina.smajla@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Štedul Ivan ponedjeljkom 10:00-12:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
ivan.stedul@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (108)
Todorovski Đorđi prije i poslije predavanja dordi.todorovski@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Tomas Zlatibor nakon nastave zlatibor.tomas@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Trbojević Nikola ponedjeljkom 11:00-13:00h nikola.trbojevic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Tudić Vladimir utorak 11:00-13:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
vladimir.tudic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Vidović Maja nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
maja.vidovic@oska.pravosudje.hr -
Vučinić Jovan utorkom 09:30-10:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
jovan.vucinic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (1)
Vučinić Zoran poslije predavanja zokiv@net.hr Ivana Meštrovića 10
Wasserbauer Branko utorak 15:30-16:15h
uz prethodnu najavu na
e-mail
wb@vuka.hr -
Žugčić Filip četvrtkom 09:30-11:00h filip.zugcic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (110)
Žunić Josip ponedjeljkom 17:00-18:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
kuas.jj@gmail.com Ivana Meštrovića 10