Ispitni rokovi

Redovni studij

KOLEGIJ RUJAN
Kemija (Matusinović)  24.09., 14:30
Kemijsko-biološke opasnosti (Peternel)  24.09., 14:30
Otpadne vode (Peternel)  24.09., 14:30
Zakonska regulativa sigurnosti (Vučinić J.)  25.09., 15:00
Osobna zaštitna sredstva (Vučinić Z.)  25.09., 15:00
Ekologija i zaštita (Vučinić J.)  25.09., 15:00
Fizika (Lulić) 24.09., 18:00
Rasvjeta, grijanje i klimatizacija (Lulić) 24.09., 18:00
Matematika I i II (Štedul)  24.09., 18:00
Elektromagnetska kompatibilnost (Uvod u teoriju zračenja) (Lulić) 24.09., 18:00
Zakonska regulativa zaštite od požara (Vidović) 25.09., 15:00
Zdravstvena zaštita (Žunić)  25.09., 17:00
Tehnologija zaštite od požara (Matusinović) 24.09., 14:30
Konstrukcijska i protupožarna preventiva (Matusinović)  24.09., 14:30
Engleski jezik II.godina (Rujevčan) 25.09., 17:00
Engleski jezik I.godina(Rujevčan)  25.09., 17:00
Engleski jezik- stari program (Rujevčan)  25.09., 17:00
Njemački jezik I (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Njemački jezik I (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Njemački jezik II (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Njemački jezik II (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Osnove strojarstva (Mustapić) 25.09., 14:00
Organizacijska psihologija (Matić S.)  25.09., 18:00
Primjena računala (Kralj)  24.09., 17:00
Elektrotehnika (Tudić)  25.09., 17:00
Sigurnost pri tehnološkim procesima (Kirin)  24.09., 15:00
Vatrogasna taktika (Todorovski) 24.09., 15:00
Zaštita od požara i eksplozija (Peternel) 24.09., 14:30
Vatrogasni uređaji i oprema (Matusinović) 24.09., 14:30
Specifičnosti sigurnosti u industriji I (Mihalic)  24.09., 15:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji II (Ožura)  25.09., 15:00
Uvod u ekonomiju (Wasserbauer)  25.09., 16:00
Zaštita pri uporabi strojeva, uređaja i alata(Trbojević) - SC 24.09., 10:00
Zaštita od buke i vibracija (Trbojević)  - Studentski centar 24.09., 10:00
Industrijski i urbani objekti (Trbojević)  - Studentski centar 24.09., 10:00
Pumpe (Trbojević) - Studentski centar 24.09., 10:00
Statistika (Štedul)  24.09., 18:00
Primjenjena ergonomija (Kirin)  24.09., 15:00
Tehnička regulativa zaštite (Mijović)  24.09., 16:00
Organizacija poslovnih sustava.(Kirin)  24.09., 15:00
Zaštita u prometu i transportu (Peternel)  24.09., 14:30
Zapaljive i eksplozivne tvari (Matusinović) 24.09., 14:30
Izvori požarne opasnosti (Kirin)  24.09., 15:00
Toksikologija (Žunić)  25.09., 17:00
Radno pravo i upravni postupak (Pešutić)  25.09., 15:00
Sigurnost u primjeni elektr. energije (Ožanić) 
Osiguranje i reosiguranje (Klasić)  24.09., 18:00
Procesi gorenja i gašenja (Peternel) 24.09., 14:30
Stručna praksa (Kirin S.) 24.09., 15:00

Izvanredni studij

KOLEGIJ RUJAN
Kemija (Matusinović)  24.09., 14:30
Kemijsko-biološke opasnosti (Peternel)  24.09., 14:30
Otpadne vode (Peternel)  24.09., 14:30
Zakonska regulativa sigurnosti (Vučinić J.)  25.09., 15:00
Osobna zaštitna sredstva (Vučinić Z.)  25.09., 15:00
Ekologija i zaštita (Vučinić J.)  25.09., 15:00
Fizika (Lulić) 24.09., 18:00
Rasvjeta, grijanje i klimatizacija (Lulić) 24.09., 18:00
Matematika I i II (Štedul)  24.09., 18:00
Elektromagnetska kompatibilnost (Uvod u teoriju zračenja) (Lulić) 24.09., 18:00
Zakonska regulativa zaštite od požara (Vidović) 25.09., 15:00
Zdravstvena zaštita (Žunić)  25.09., 17:00
Tehnologija zaštite od požara (Matusinović) 24.09., 14:30
Konstrukcijska i protupožarna preventiva (Matusinović)  24.09., 14:30
Engleski jezik 2.god.(Rujevčan) 25.09., 17:00
Engleski jezik 1.god.(Rujevčan) 25.09., 17:00
Engleski jezik (Rujevčan)  25.09., 17:00
Njemački jezik I (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Njemački jezik I (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Njemački jezik II (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Njemački jezik II (Mikulec Rogić)  25.09., 17:00
Osnove strojarstva (Mustapić) 25.09., 14:00
Organizacijska psihologija (Matić S.)  25.09., 18:00
Primjena računala (Kralj)  24.09., 17:00
Elektrotehnika (Tudić)  25.09., 17:00
Sigurnost pri tehnološkim procesima (Kirin)  24.09., 15:00
Vatrogasna taktika (Todorovski) 24.09., 15:00
Zaštita od požara i eksplozija (Peternel) 24.09., 14:30
Vatrogasni uređaji i oprema (Matusinović) 24.09., 14:30
Specifičnosti sigurnosti u industriji I (Mihalić)  24.09., 15:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji II (Ožura)  25.09., 15:00
Uvod u ekonomiju (Wasserbauer)  25.09., 16:00
Zaštita pri uporabi strojeva, uređaja i alata(Trbojević) - SC 24.09., 10:00
Zaštita od buke i vibracija (Trbojević) - Studentski centar 24.09., 10:00
Indust. i urbani objekti (Trbojević) - Studentski centar 24.09., 10:00
Pumpe (Trbojević) - Studentski centar 24.09., 10:00
Statistika (Štedul)  24.09., 18:00
Primjenjena ergonomija (Kirin)  24.09., 15:00
Tehnička regulativa zaštite (Mijović)  24.09., 16:00
Organizacija poslovnih sustava(Kirin)  24.09., 15:00
Zaštita u prometu i transp. (Peternel)  24.09., 14:30
Zapaljive i eksplozivne tvari (Matusinović) 24.09., 14:30
Izvori požarne opasnosti (Kirin)  24.09., 15:00
Toksikologija (Žunić)  25.09., 17:00
Radno pravo i upravni postupak(Pešutić)  25.09., 15:00
Sigurnost u primjeni elektr. energije (Ožanić) 
Osiguranje i reosiguranje (Klasić)  24.09., 18:00
Procesi gorenja i gašenja (Peternel) 24.09., 14:30
Stručna praksa (Kirin S.) 24.09., 15:00