Ispitni rokovi

PREDMET - KOLEGIJ


veljača ožujak travanj svibanj lipanj srpanj rujan
AKTUATORI I ZAHVATNICI (R.Korbar) 15.02. u 09:30h 01.03. u 09:30h
11.05. u 09:30h 21.06. u 09:30h 09.07. u 09:30h 06.09. i 20.09. u 09:30h
CAM i NC PROGRAMIRANJE (M. Brozović/T.Udiljak) 09.02. i 23.02. u 16:00h
20.04. u 16:00h
29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h
ELEKTRONIKA I (D.Vyroubal) 06.02. i 20.02. u 10:00h
10.04. u 10:00h
19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
ELEKTRONIKA II (D.Vyroubal) 06.02. i 20.02. u 10:00h
10.04. u 10:00h
19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
ELEMENTI STROJEVA (M. Brozović/M.Zanki) 05.02. i 19.02. u 16:00h
16.04. u 16:00h
18.06. u 16:00h 02.07. u 16:00h 10.09. i 24.09. u 16:00h
ENGLESKI JEZIK (Vesna Vyroubal) 04.02. i 19.02. u 08:00h

07.05. u 13:00h 18.06. u 08:00(1.g) u 13:00(2.g) 02.07. u 08:00(1.g) u 13:00(2.g) 03.09. i 17.09.u 08:00(1.g) u 13:00(2.g)
GRAĐA RAČUNALA (V.Vyroubal) 8.2. i 22.2. u 9:00
25.4. u 9:00
28.6. u 9:00 5.7. u 9:00 6.9. i 20.9. u 9:00
KONSTRUIRANJE RAČUNALOM CAD (N.Šimunić) 08.02. i 22.02. u 11:00h

04.05. u 11:00h 21.06. u 11:00h 05.07. u 11:00h 05.09. i 19.09. u 11:00h
LOGIČKA ALGEBRA I DIGITALNI AUT.(Vedran Vyroubal) 8.2. i 22.2. u 10:00
25.4. u 10:00
28.6. u 10:00 5.7. u 10:00 6.9. i 20.9. u 10:00
MATEMATIKA I (M.Tevčić/M.Maras) 05.02. i 19.02. u 12:30h
23.04. u 14:00h
18.06. u 12:30h 02.07. u 12:30h 03.09. i 17.09. u 12:30h
MATEMATIKA II (M.Tevčić/M.Maras) 05.02. i 19.02. u 14:00h
23.04. u 14:00h
18.06. u 14:00h 02.07. u 14:00h 03.09. i 17.09. u 14:00h
MEHANIČKE TEHNOLOGIJE (S. Medić/J.Groš/M.Math) 06.02. i 20.02. u 11:00h
24.04. u 11:00h
19.06. u 11:00h 10.07. u 11:00h 11.09. i 25.09. u 11:00h
MEHANIKA I (N. Lorkovic/R.Korbar) 15.02. u 16:00h 01.03. u 16:00h
11.05. u 16:00h 19.06. u 16:00h 09.07. u 16:00h 06. i 20. 09. u 16:00h
MEHANIKA II (T.Mihalić) 05.02. i 21.02. u 09:00h
27.04. u 09:00h
18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 14.09. i 28.09. u 09:00h
MIKROKONTROLERI (V.Tudić) 05.02. i 19.02.
23.04.
25.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
NACRTNA GEOMETRIJA S TEHNIČKIM CRTANJEM (N.Šimunić) 08.02. i 22.02. u 09:00h

04.05. u 09:00h 21.06. u 09:00h 05.07. u 09:00h 05.09. i 19.09. u 09:00h
NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić/K.Sobo) 05.02. i 19.02. u 16:00h
24.04. u 17:00h
18.06. u 18:00h 02.07. u 18:00h 03.09. i 17.09. u 17:00h
OBRADA SIGNALA (V.Vyroubal) 7.2. u 10:00
21.2. u 10:00

24.4. u 14:00
18.6. u 10:00
Na Trgu J.J.Strossmayera
9.7. u 10:00
Na Trgu J.J.Strossmayera
3.9. u 10:00
17.9. u 10:00
OBRADNI STROJEVI (D.Ciglar) 02.02. i 23.02. u 08:15h

11.05. u 08:15h 27.06. u 08:15h 11.07. u 08:15h 07.09. i 21.09. u 08:15h
ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PODUZEĆA(D.Krivačić) 16.02. u 08:30h 02.03. u 08:30h
18.05. u 08:30h 29.06. u 08:30h 13.07. u 08:30h 07.09. i 21.09. u 08:30h
ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA (S.Matić) 08.02. i 26.02. u 17:00h
26.04. u 17;:00h
18.06. u 17:00h 02.07. u 17:00h 06.09. i 20.09. u 17:00h
OSNOVE AUTOMATSKE REGULACIJE (D.Vyroubal) 06.02. i 20.02. u 10:00h
10.04. u 10:00h
19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (D.Vyroubal) 06.02. i 20.02. u 10:00h
10.04. u 10:00h
19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE ELKTROTEHNIKE II (D.Vyroubal) 06.02. i 20.02. u 10:00h
10.04. u 10:00h
19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE INFORMATIKE S PRIMJENOM RAČUNALA (A.Stančić) 8.2. i 22.2. u 14:00

17.5. u 16:00 28.6. u 16:00 11.7. u 16:00 6.9. i 20.9. u 16:00
OSNOVE PROGRAMIRANJA (C) (V.Vyroubal) 8.2. i 22.2. u 13:00
25.4. u 13:00
28.6. u 13:00 5.7. u 13:00 6.9. i 20.9. u 13:00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA (R. Korbar) 07.02. i 21.02. u 09:30h

04.05. u 09:30h 19.06. u 09:30h 04.07. u 09:30h 12.09. i 26.09. u 09:30h
POSLOVNO PRAVO (A.Pešutić/m.Kundić) 08.02.i 22.02. u 15:00h
26.04. u 15:00h
18.06. u 15:00h 12.07. u 15:00h 13.09. i 27.09. u 15:00h
RAČUNALNE MREŽE (A.Stancic) 8.2. i 22.2. u 13:30

17.5. u 16:00 28.6. u 16:00 11.7. u 16:00 6.9. i 20.9. u 16:00
SENZORI (V.Tudić) 05.02. i 19.02.
23.04.
25.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
SIGNALI I SUSTAVI (Vedran Vyroubal) 8.2. i 22.2. u 15:00
25.4. u 15:00
28.6. u 15:00 5.7. u 15:00 6.9. i 20.9. u 15:00
TEHNIČKI MATERIJALI (T.Kostadin) 12.02. i 26.02. u 09.:00h
26.04. u 09:00h
18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 03.09. i 17.09. u 09:00h
VIBRACIJA I DINAMIKA STROJEVA (J.Hoster) 02.02. i 16.02 u 10:00h
13.04. u 10:00h
26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
OSNOVE UPRAVLJANJA PROCESIMA (V.Tudić) 05.02. i 19.02. u 9h
23.04. u 9h
25.06. u 9h 09.07. u 9h 17.09.u 9h
Osnove robotike (A.Stančić) 21.02. i 28.02. u 10:00h