Ispitni rokovi

PREDMET - KOLEGIJ
lipanj srpanj rujan
AKTUATORI I ZAHVATNICI (R.Korbar) 21.06. u 09:30h 09.07. u 09:30h 06.09. i 20.09. u 09:30h
ELEKTRONIKA I (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
ELEKTRONIKA II (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
ELEMENTI STROJEVA (M. Brozović/M.Zanki) 18.06. u 16:00h 02.07. u 16:00h 10.09. i 24.09. u 16:00h
ENGLESKI JEZIK (Vesna Vyroubal) 18.06. u 08:00(1.g) u 13:00(2.g) 02.07. u 08:00(1.g) u 13:00(2.g) 03.09. i 17.09.u 08:00(1.g) u 13:00(2.g)
GRAĐA RAČUNALA (V.Vyroubal) 28.6. u 9:00 5.7. u 9:00 6.9. i 20.9. u 9:00
KONSTRUIRANJE RAČUNALOM CAD (N.Šimunić) 21.06. u 11:00h 05.07. u 11:00h 05.09. i 19.09. u 11:00h
LOGIČKA ALGEBRA I DIGITALNI AUT.(Vedran Vyroubal) 28.6. u 10:00 5.7. u 10:00 6.9. i 20.9. u 10:00
MATEMATIKA I (M.Tevčić/M.Maras) 18.06. u 12:30h 02.07. u 12:30h 03.09. i 17.09. u 12:30h
MATEMATIKA II (M.Tevčić/M.Maras) 18.06. u 14:00h 02.07. u 14:00h 03.09. i 17.09. u 14:00h
MEHANIČKE TEHNOLOGIJE (S. Medić/J.Groš/M.Math) 19.06. u 11:00h 10.07. u 11:00h 11.09. i 25.09. u 11:00h
MEHANIKA I (N. Lorkovic/R.Korbar) 19.06. u 16:00h 09.07. u 16:00h 06. i 20. 09. u 16:00h
MEHANIKA II (T.Mihalić) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 14.09. i 28.09. u 09:00h
MIKROKONTROLERI (V.Tudić) 26.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
NACRTNA GEOMETRIJA S TEHNIČKIM CRTANJEM (N.Šimunić) 21.06. u 09:00h 05.07. u 09:00h 05.09. i 19.09. u 09:00h
NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić/K.Sobo) 18.06. u 18:00h 02.07. u 18:00h 03.09. i 17.09. u 17:00h
OBRADA SIGNALA (V.Vyroubal) 18.6. u 10:00
Na Trgu J.J.Strossmayera
9.7. u 10:00
Na Trgu J.J.Strossmayera
3.9. u 10:00
17.9. u 10:00
OBRADNI STROJEVI (D.Ciglar) 27.06. u 08:15h 11.07. u 08:15h 07.09. i 21.09. u 08:15h
ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PODUZEĆA(D.Krivačić) 29.06. u 08:30h 13.07. u 08:30h 07.09. i 21.09. u 08:30h
ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA (S.Matić) 18.06. u 17:00h 02.07. u 17:00h 06.09. i 20.09. u 17:00h
OSNOVE AUTOMATSKE REGULACIJE (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE ELKTROTEHNIKE II (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE INFORMATIKE S PRIMJENOM RAČUNALA (A.Stančić) 28.6. u 16:00 11.7. u 16:00 6.9. i 20.9. u 16:00
OSNOVE PROGRAMIRANJA (C) (V.Vyroubal) 28.6. u 13:00 5.7. u 13:00 6.9. i 20.9. u 13:00
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA (R. Korbar) 19.06. u 09:30h 04.07. u 09:30h 12.09. i 26.09. u 09:30h
POSLOVNO PRAVO (A.Pešutić/m.Kundić) 18.06. u 15:00h 12.07. u 15:00h 13.09. i 27.09. u 15:00h
RAČUNALNE MREŽE (A.Stancic) 28.6. u 16:00 11.7. u 16:00 6.9. i 20.9. u 16:00
SENZORI (V.Tudić) 26.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
SIGNALI I SUSTAVI (Vedran Vyroubal) 28.6. u 15:00 5.7. u 15:00 6.9. i 20.9. u 15:00
TEHNIČKI MATERIJALI (T.Kostadin) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 03.09. i 17.09. u 09:00h
VIBRACIJA I DINAMIKA STROJEVA (J.Hoster) 26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
OSNOVE UPRAVLJANJA PROCESIMA (V.Tudić) 26.06. u 9h 09.07. u 9h 17.09.u 9h
Osnove robotike (A.Stančić) 28.06. u 16:00h 11.07. u 16:00h 06.09. i 20.09. u 16:00h