Ispitni rokovi

PREDMET - KOLEGIJ listopad
AKTUATORI I ZAHVATNICI (R.Korbar)
CAM i NC PROGRAMIRANJE (M. Brozović/T.Udiljak)
ELEKTRONIKA I (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
ELEKTRONIKA II (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
ELEMENTI STROJEVA (M. Brozović/M.Zanki)
ENGLESKI JEZIK (Vesna Vyroubal) 03.10. u 17:00 Trg J.J.Strossmayera 9
GRAĐA RAČUNALA (V.Vyroubal) 03.10. u 09:00 h
KONSTRUIRANJE RAČUNALOM CAD (N.Šimunić)
LOGIČKA ALGEBRA I DIGITALNI AUT.(Vedran Vyroubal) 03.10. u 09:00 h
MATEMATIKA I (M.Tevčić/M.Maras) 02.10. u 12:00 h
MATEMATIKA II (M.Tevčić/M.Maras) 02.10. u 12:00 h
MEHANIČKE TEHNOLOGIJE (S. Medić/J.Groš/M.Math) 02.10. u 11:00 h
MEHANIKA I (N. Lorkovic/R.Korbar) 02.10. u 16:00 h
MEHANIKA II (T.Mihalić) 02.10. u 09:00 h
MIKROKONTROLERI (V.Tudić)
NACRTNA GEOMETRIJA S TEHNIČKIM CRTANJEM (N.Šimunić)
NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić/K.Sobo)
OBRADA SIGNALA (V.Vyroubal)
OBRADNI STROJEVI (D.Ciglar)
ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PODUZEĆA(D.Krivačić)
ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA (S.Matić)
OSNOVE AUTOMATSKE REGULACIJE (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
OSNOVE ELKTROTEHNIKE II (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
OSNOVE INFORMATIKE S PRIMJENOM RAČUNALA (A.Stančić)
OSNOVE PROGRAMIRANJA (C) (V.Vyroubal) 03.10. u 09:00 h
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA (R. Korbar) 03.10. u 09:30 h
POSLOVNO PRAVO (A.Pešutić/m.Kundić)
RAČUNALNE MREŽE (A.Stancic)
SENZORI (V.Tudić)
SIGNALI I SUSTAVI (Vedran Vyroubal) 03.10. u 09:00 h
TEHNIČKI MATERIJALI (T.Kostadin) 02.10. u 09:00 h
VIBRACIJA I DINAMIKA STROJEVA (J.Hoster)
OSNOVE UPRAVLJANJA PROCESIMA (V.Tudić)
Osnove robotike (A.Stančić)