Nastavnici

Raspored konzultacija

KOLEGIJ TERMIN KONTAKT E-MAIL
Matematika
Statistika
ponedjeljak
11:15 – 12:15
ivan.stedul@vuka.hr
Primjena računala četvrtak
11:15 – 12:15
ivan.stedul@vuka.hr
denis.kotarski@vuka.hr
Bioetika nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru krznartomislav@gmail.com
Poslovno komuniciranje nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru lahorka.halmi@vuka.hr
Opća i anorganska kemija ponedjeljak
11:00 – 12:30
Kabinet 113
jasna.halambek@vuka.hr
Tloznanstvo srijeda
11:00 – 12:00
borisv@suminst.hr
tomislav.dumic@vuka.hr
Primjenjena zoologija I. i II.
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja
Manipulativni zahvati na divljači
srijeda
11:00 – 12:00
vedran.slijepcevic@vuka.hr
Opća biologija srijeda
10:00 – 12:00
Kabinet 212
nina.popovic@vuka.hr
Anatomija i fiziologija životinja I. i II.
Uzgoj krupne divljači
Uzgoj sitne divljači
Bolesti divljači
utorak
10:00 – 11:00
krunoslav.pintur@vuka.hr
Opća ekologija i zooekologija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru huber@vef.hr
Organska kemija i biokemija utorak
11:00 – 12:30
ines.cindric@vuka.hr
Uzgoj šuma
Uređivanje šuma
Geobotanika
Protupožarna
zaštita u prirodi
ponedjeljak
8:00 – 9:00
marko.ozura@vuka.hr
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. i II. srijeda
11:00 – 12:00
tomislav.dumic@vuka.hr
Lovačko oružje nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru zvonkoivicajakelic@gmail.com
Lovna kinologija srijeda
11:00 – 12:00
nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru
tomislav.dumic@vuka.hr
nera_az@yahoo.com
Uređivanje lovišta srijeda
11:00 – 12:00
tomislav.dumic@vuka.hr
Lovljenje divljači i lovačka etika srijeda
11:00 – 12:00
tomislav.dumic@vuka.hr
ivica.budor@hls.t-com.hr
Uvod u ekonomiju Utorak
12:30 – 14:00
kabinet 120
branko.wasserbauer@vuka.hr
nikolina.smajla@vuka.hr
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru svanimir@yahoo.com
ivica.budor@hls.t-com.hr
tomislav.dumic@vuka.hr
Odgovorni turizam Utorkom
14:00 -15:30
drazenka.birkic@vuka.hr
nera_az@yahoo.com
Ocjenjivanje trofeja divljači srijeda
11:00 – 12:00
tomislav.dumic@vuka.hr
Zaštita prirode nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru svanimir@yahoo.com
aljosa.duplic@vuka.hr
Kartografija i orijentacija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru bozenamarkovic@yahoo.com
Tehničko skiciranje nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru davorin.andrijasevic@hrsume.hr
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru hrvoje.buljan@mzopu.hr
Upravljanje zaštićenim područjima utorak
10:00 – 12:00
nina.popovic@vuka.hr
ravnatelj@np-risnjak.hr
Engleski jezik ponedjeljak
11:30 – 13.00
kabinet 101
davorka.rujevcan@vuka.hr
Njemački jezik utorak
10:30 - 11:30
kabinet 101
katica.sobo@vuka.hr
Etologija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru ztadic@biol.pmf.hr