Nastavnici

Raspored konzultacija

KOLEGIJ

TERMIN

KONTAKT E-MAIL

Matematika

Statistika

ponedjeljak

11:00 – 12:00

ivan.stedul@vuka.hr

Primjena računala

četvrtak

11:00 – 12:00

ivan.stedul@vuka.hr

denis.kotarski@vuka.hr

Bioetika

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

krznartomislav@gmail.com

Poslovno komuniciranje

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

lahorka.halmi@vuka.hr

Opća i anorganska kemija

ponedjeljak

11:00 – 12:30

Kabinet 113

jasna.halambek@vuka.hr

Tloznanstvo

srijeda

11:00 – 12:00

borisv(at)suminst.hr

tomislav.dumic@vuka.hr

Primjenjena zoologija I. i II.

Neinvazivne metode praćenja divljih životinja

Manipulativni zahvati na divljači

srijeda

11:00 – 12:00

vedran.slijepcevic@vuka.hr

Opća biologija

srijeda

10:00 – 12:00

Kabinet 212

nina.popovic@vuka.hr

Anatomija i fiziologija životinja I. i II.

Uzgoj krupne divljači

Uzgoj sitne divljači

Bolesti divljači

utorak

10:00 – 11:00

krunoslav.pintur@vuka.hr

Opća ekologija i zooekologija

utorak

10:00 – 12:00

huber@vef.hr

aljosa.duplic@vuka.hr

Organska kemija i biokemija

srijeda

09:00 – 10:00

ines.cindric@vuka.hr

Uzgoj šuma

Uređivanje šuma

Geobotanika

Protupožarna zaštita u prirodi

ponedjeljak

8:00 – 9:00

marko.ozura@vuka.hr

Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. i II.

srijeda

11:00 – 12:00

tomislav.dumic@vuka.hr

Lovačko oružje

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

zvonkoivicajakelic@gmail.com

Uređivanje lovišta

srijeda

11:00 – 12:00

tomislav.dumic@vuka.hr


Lovljenje divljači i lovačka etika

srijeda

11:00 – 12:00

tomislav.dumic@vuka.hr

ivica.budor@hls.t-com.hr

Uvod u ekonomiju

Utorak

12:30 – 14:00

kabinet 120

branko.wasserbauer@vuka.hr

nikolina.smajla@vuka.hr

Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

svanimir@yahoo.com

ivica.budor@hls.t-com.hr

tomislav.dumic@vuka.hr

Odgovorni turizam

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

veble@veble.org

Ocjenjivanje trofeja divljači

srijeda

11:00 – 12:00

tomislav.dumic@vuka.hr

Zaštita prirode

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

svanimir@yahoo.com

aljosa.duplic@vuka.hr

Kartografija i orijentacija

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

bozenamarkovic@yahoo.com

Tehničko skiciranje

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

davorin.andrijasevic@hrsume.hr

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

hrvoje.buljan@mzopu.hr

aljosa.duplic@vuka.hr

Upravljanje zaštićenim područjima

utorak

10:00 – 12:00

nina.popovic@vuka.hr

ravnatelj@np-risnjak.hr

aljosa.duplic@vuka.hr

Engleski jezik

utorak

11:00 – 12.30

kabinet 101

davorka.rujevcan@vuka.hr

Njemački jezik

utorak

09:30 - 10:30

kabinet 101

katica.sobo@vuka.hr

Etologija

nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru

ztadic@biol.pmf.hr