Razvoj SOK-a

Razvoj SOK-a pri Veleučilištu u Karlovcu

2008.

13. 06. - Certifikat IES – ocjena BB

2009.

Aktivnosti i priprema dokumentacije za ishođenje ISO: 9001 Certifikata

2010.

Aktivnosti i priprema dokumentacije za ishođenje ISO: 9001 Certifikata

2011.

16.06. - Certifikat ISO 9001:2008

2013.

13.06. Certifkat IES – ocjena BB +

2015.

16.02. - Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu

11.03. - Usvojen Integrirani priručnik sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja i međunarodnoj normi ISO 9001:2008-izdanje 2

11.03. - Definirana politika kvalitete

10.05. –Imenovan Odbor za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Karlovcu

13.06. - Certifkat IES – ocjena BBB

21.09. – Izvješće o realizaciji plana aktivnosti unapređenja kvalitete u fazi naknadnog praćenja

12.-12.11. Vanjski audit AZVO-a

Provedena 1. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardima

2016.

24.05. –Usvojeni Ciljevi sustava osiguravanja kvalitete

15.06. - Usvojen Integrirani priručnik sustava upravljanja i osiguravanja kvalitete prema standardima europskog prostora visokog obrazovanja i međunarodnoj normi ISO 9001:2008- izdanje 3.

Edukacije u području osiguravanja kvalitete: članova Odbora za osiguravanje kvalitete, studenata, nastavnika, zaposlenika,

Provedena 2. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete prema ESG standardima

14.12. Osnovan Ured za osiguravanje kvalitete

Zaposlenici Veleučilišta tijekom godine sudjelovali su na radionicama, okruglim stolovima i skupovima o kvaliteti na području visokog obrazovanja i znanosti u Hrvatskoj (CroQAnet)

Donošenje i usvajanje relevantnih akata o kvaliteti-kontinuirano tijekom 2016.g.

2017.

01.01. – imenovana osoba odgovorna za rad u Uredu za osiguravanje kvalitete

10.02. – Vanjski audit prema HRN EN ISO 9001:2009

20.02. – Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali radionici: Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.

05.06.- zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 2. sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

07.07. Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali Predstavljanju dokumenta „ Analiza petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta“.

07-09. mj Provedena 3. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

28.-29.09. Proveden Vanjski audit prema HRN EN ISO 9001:2015

07.12. - Certifikat HRN EN ISO 9001:2015

11.12. – zaposlenici Veleučilišta prisustvovali 3. sastanku Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

 

2018.

15.05. – Donesen Integrirani priručnik kvalitete, izmj.4, usklađen sa HRN EN ISO 9001:2015

30.05. - Zaposlenici Veleučilišta prisustvovali radionici Mreže CroQAnet,

07-10 mj - Provedena 4. Unutarnja prosudba sustava osiguravanja kvalitete

16.11. – Održana edukacija zaposlenika Veleučilišta pod nazivom „ Uvod u sustav osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Karlovcu“

Ažuriranje, donošenje i usvajanje relevantnih postupaka i dokumentacije vezano uz HRN EN ISO 9001:2015 kontinuirano tijekom 2018.g.