Ispitni rokovi

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Ispiti se prijavljuju pomoću studomata.

Rok za prijavu ispita je minimalno 8 dana ranije (ne računajući dane vikenda).

Rok za odjavu ispita je najkasnije 24 sata prije ispita (ne računajući dane vikenda).

Kolokviji iz kolegija: strani jezik, primjenjena zoologija, anatomija i fiziologija životinja, proizvodnja hrane i hranidba dviljači i bolesti divljači i dalje se prijavljuju putem prijavnica (žuta prijavnica).

Navedenu prijavu kolokvija moguće je realiziratii pomoću fax.uređaja (047/843-579), uz uvjet da na ispit ponesete ovjerenu orginal prijavnicu.

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Svi ispitni rokovi održavaju se u Gimnaziji

Kolegij 2019 Rujan 2019 Dekanski rok
Matematika  - redovni 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Matematika - izvanredni 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Poslovno komuniciranje - redovni 26.08. u 16:00 i 16.09. u 16:00 24.09. u 18:00
Poslovno komuniciranje - izvanredni   26.08. u 16:00 i 16.09. u 16:00 24.09. u 18:00
Opća i anorganska kemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00 25.09. u 11:00
Opća i anorganska kemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00 25.09. u 11:00
Primjena računala - redovni 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Primjena računala - izvanredni 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Tloznanstvo - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Tloznanstvo - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Opća biologija - redovni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Opća biologija - izvanredni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Primjenjena zoologija I. - redovni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Primjenjena zoologija - izvanredni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Primjenjena zoologija I. - izvanredni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Anatomija i fiziologija životinja I. - redovni 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Anatomija i fiziologija životinja - izvanredni 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Anatomija i fiziologija životinja I. - izvanredni 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Engleski jezik I. - redovni 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Engleski jezik - izvanredni 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Engleski jezik I. - izvanredni 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Njemački jezik I. - redovni 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00 25.09. u 17:00
Njemački jezik - izvanredni 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00 25.09. u 17:00
Njemački jezik I. - izvanredni 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00 25.09. u 17:00
Primjenjena zoologija II. - redovni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Primjenjena zoologija II. - izvanredni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Anatomija i fiziologija životinja II. - redovni 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Anatomija i fiziologija životinja II. - izvanredni 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Statistika - redovni 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Statistika - izvanredni 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Opća ekologija i zooekologija - redovni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09 u 17:00
Opća ekologija i zooekologija - izvanredni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Organska kemija i biokemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00 24.09. u 12:00
Organska kemija i biokemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00 24.09. u 11:00
Geobotanika - redovni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Geobotanika - izvanredni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Uzgoj šuma - redovni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Uzgoj šuma - izvanredni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - redovnii 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Uređivanje šuma - redovni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Uređivanje šuma - izvanredni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Uzgoj krupne divljači - redovni 04.09. u 14:00 i 18.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Uzgoj krupne divljači - izvanredni 04.09. u 14:00 i 18.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Tehničko skiciranje - redovni
Tehničko skiciranje - izvanredni
Uvod u ekonomiju - redovni 04.09. u 16:00 i 18.09. u 16:00 25.09. u 16:00
Uvod u ekonomiju - izvanredni 04.09. u 16:00 i 18.09. u 16:00 25.09. u 16:00
Bolesti divljači  - izvanredni 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Bolesti divljači I - redovni 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Bolesti divljači I. - izvanredni 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Engleski jezik II - redovni 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Engleski jezik II. - izvanredni 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Njemački jezik II - redovni 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00 25.09. u 17:00
Njemački jezik II. - izvanredni 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00 25.09. u 17:00
Lovačko oružje - redovni 02.09. u 15:00 i 19.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Lovačko oružje - izvanredni 02.09. u 15:00 i 19.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Lovna kinologija - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Lovna kinologija - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - redovni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - izvanredni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - redovni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - izvanredni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Bolesti divljači II - redovni 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Bolesti divljači II. - izvanredni 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00 25.09. u 14:30
Uređivanje lovišta - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Uređivanje lovišta - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - redovni 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00 24.09. u 18:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - izvanredni 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00 24.09. u 18:00
Zaštita prirode - redovni 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Zaštita prirode - izvanredni 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00 25.09. u 17:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - redovni 29.08. u 17:00 i 19.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - izvanredni 29.08. u 17:00 i 19.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Uzgoj sitne divljači - redovni 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Uzgoj sitne divljači - izvanredni 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Protupožarna zaštita u prirodi - redovni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Protupožarna zaštita u prirodi - izvanredni 02.09. u 8:00 i 16.09. u 18:00 24.09. u 17:00
Odgovorni turizam - redovni 26.08. u 17:00 i 09.09. u 16:00 24.09. u 14:00
Odgovorni turizam - izvanredni 26.08. u 17:00 i 09.09. u 16:00 24.09. u 14:00
Upravljanje zaštićenim područjima - redovni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Upravljanje zaštićenim područjima - izvanredni 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00 24.09. u 17:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00 24.09. u 15:00
Kartografija i orjentacija - redovni 09.09. u 16:00 i 23.09. u 16:00 25.09. u 14:00
Kartografija i orijentacija - izvanredni 09.09. u 16:00 i 23.09. u 16:00 25.09. u 14:00
Bioetika - redovni
Bioetika - izvanredni
Etologija - redovni 28.08. u 18:15 i 11.09. u 18:15
Etologija - izvanredni 28.08. u 18:15 i 11.09. u 18:15
Manipulativni zahvati na divljači - redovni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Manipulativni zahvati na divljači - izvanredni 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00 24.09. u 14:30
Stručna praksa - redovni 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00 24.09. u 14:30
Stručna praksa - izvanredni 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00 24.09. u 14:30
KOLOKVIJ
Pravni propisi u lovstvu - redovni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00
Pravni propisi u lovstvu - izvanredni 03.09. u 8:00 i 17.09. u 15:00


Shema redoslijeda polaganja ispita