Natječaji

24.07.2018

Poziv za dostavu ponuda

Veleučilište u Karlovcu, zajedno s partnerima, korisnik je bespovratnih sredstava u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., natječaja ''Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III,...[više]

Kategorija: Natječaji

24.07.2018

Objava poziva za dostavu ponuda

Veleučilište u Karlovcu namjerava sklopiti jedan ili više ugovora za potrebe izrade vizualnog identiteta projekta, izradu i tisak tiskanog i elektronskog projektnog i promotivnog materijala, te prijevod i lekturu projektnih...[više]

Kategorija: Natječaji

24.07.2018

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ 1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: društvene znanosti (5.), znanstveno polje: pravo...[više]

Kategorija: Natječaji

18.07.2018

Poziv za dostavu ponude – Izrada glavnog projekta rekonstrukcije zgrade „Oružane“

Naručitelj, Veleučilište u Karlovcu, OIB 62820859976, namjerava sklopiti Ugovor o izradi Glavnog projekta rekonstrukcije zgrade Oružane, te upućuje Poziv za dostavu ponude kako slijedi. Predmet: Poziv za dostavu ponude –...[više]

Kategorija: Natječaji

10.07.2018

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika 1. Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje: biotehničke znanosti (4.),...[više]

Kategorija: Novosti, Natječaji

05.07.2018

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ Raspisuje se javni natječaj za: 1.1.izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, za znanstveno područje: biotehničke znanosti (4.),...[više]

Kategorija: Natječaji

04.07.2018

Poziv za dostavu ponuda

Veleučilište u Karlovcu, zajedno s partnerima, korisnik je bespovratnih sredstava u sklopu operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., natječaja ''Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III,...[više]

Kategorija: Natječaji

28.06.2018

NATJEČAJ: za izbor pročelnika/ice Odjela lovstva i zaštite prirode Veleučilišta u Karlovcu.

Temeljem odredbe čl. 110. Statuta Veleučilišta u Karlovcu i Odluke Stručnog vijeća broj: 890-126-3/2018 o ponovnom raspisivanju postupka izbora pročelnika Odjela lovstva i zaštite prirode, donesene na 126. sjednici Stručnog...[više]

Kategorija: Natječaji, Novosti

12.06.2018

NATJEČAJ za zapošljavanje

Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac, raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje I. Raspisuje se javni natječaj za zapošljavanje jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu administrator projekta za...[više]

Kategorija: Novosti, Natječaji

12.06.2018

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Veleučilište u Karlovcu objavljuje PONIŠTENJE NATJEČAJA za zapošljavanje jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu administrator projekta za potrebe provedbe projekta “Atrij znanja“. Projekt „Atrij znanja“, financiranog...[više]

Kategorija: Natječaji, Novosti

04.06.2018

ODLUKU O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE STUDENTSKIH PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Karlovac, 01.06.2018. god. Studentski zbor na sjednici održanoj 01.06.2018. na prijedlog Povjerenstva za provedbu Natječaja za financiranje studentskih programa i aktivnosti od 28.05.2018. donosi: ODLUKU O RASPODJELI...[više]

Kategorija: Novosti, Plesna_sekcija, Natječaji

15.05.2018

NATJEČAJ za zapošljavanje zaposlenika u suradničkom ili nastavnom zvanju

Veleučilište u Karlovcu raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje zaposlenika u suradničkom ili nastavnom zvanju Raspisuje se javni natječaj za: Zapošljavanje jednog zaposlenika u suradničkom ili nastavnom zvanju i...[više]

Kategorija: Natječaji, Novosti