Usluge

Upis, posudba i korištenje građe

Pravo na korištenje usluga i posudbe knjižnične građe stječe se upisom u Knjižnicu. Pri upisu u knjižnicu kojrisnicima se dodjeljuje identifikacijska oznaka u indeks. Upis je besplatan. Djelatnici Veleučilišta upisuju se na temelju potpisanog Ugovora o radu s Veleučilištem u Karlovcu.

Za korištenje usluga i knjižnične građe korisnik je dužan predočiti indeks i/ili osobnu iskaznicu. Izvan prostorija knjižnice ne posuđuje se:

  • referentna/priručna literatura (rječnici,leksikoni, enciklopedije, priručnici...)
  • završni radovi
  • časopisi
  • jedan primjerak svakog aktualnog udžbenika
  • raritetna i rijetka građa

Sva knjižnična građa izuzeta iz posudbe može se koristiti u čitaonici. Maksimalan broj posuđenih knjiga definiran je vrstom korisnika na sljedeći način:

  • Studenti Veleučilišta - maksimalno 4 knjige
  • Nastavno osoblje Veleučilišta - maksimalno 50 knjiga
  • Nenastavno osoblje Veleučilišta- maksimalno 10 knjiga

 

Zakasnina za prekoračenje roka posudbe do 30 dana naplaćuje se 0,50 kn po danu za svaku posuđenu knjigu. Zakasnina za prekoračenje roka posudbe u trajanju duljem od 30 dana naplaćuje se: 1-3 mj.kašnjenja  30,00 kn, 3-6 mj.kašnjenja 50,00 kn i 6-9 mj. kašnjenja 80,00 kn. Rok posudbe u posebnim slučajevima dogovara se s voditeljem Knjižnice. Za svu posuđenu građu može se zatražiti povrat prije isteka roka posudbe u svrhu revizije fonda.

 

 

Korištenje prostora čitaonice

Čitaonica je otvorena za korisnike svaki dan od 7.00 sati do 21.00 sat.

Na vrh