Telefonski imenik

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9 - Interni brojevi na lokaciji Trg J.J.Strossmayera 9 su ujedno i DDI (Direct Dial-In) brojevi sa prefiksom 843, što znači da ih je moguće nazvati direktno pozivom na broj 843 - interni broj.

Interni broj 

Osoba / Odjel / Objekt 

500 

Anita Radman,  tajnica dekana, Centrala

501 

Spremačice, Služba za tehničko održavanje  

502 

Mirko Bartolčić,  Služba za tehničko održavanje , Domar

503 

Veleučilište Fax 

504 

Marin Kundić, Stručne službe dekanata, Ured tajnika

505 

Katarina Bukovac - Voditelj računovodstveno-financijske službe

506 

Mirjana Vrbanić, Kristina Fanjak,Jelena Dupin - Služba za računovodstvo i financije

507 

Davorka Vignjević - Služba za pravne, opće i kadrovske poslove 

508 

Referada pult - Studentska služba

509 

Referada pult - Studentska služba

510 

Jasna Sabljarić - Studentska služba 

511 

Natalija Kusanić, Sanja Arapović, Barica Jurković- Studentska služba

515 

Branko Wasserbauer - ured dekana

516 

Tomislav Dumić - Odjel lovstva i zaštite prirode 

517

Iva Sajn - Odjel sestrinstva

518

Goran Šarić - Odjel prehrambene tehnologije

519

Tihana Cegur Radović, Draženka Birkić-Poslovni odjel

520 

Krunoslav Pintur - Odjel lovstva i zaštite prirode, kabinet pročelnika Odjela

521 

Marko Ožura, - Odjel lovstva i zaštite prirode,

522 

Nina Popović, Ivan Štedul - Odjel lovstva i zaštite prirode

523 

Vedran Slijepčević - Odjel lovstva i zaštite prirode

525 

Centrala na lokaciji Ivana Meštrovića 10 

526 

Fax Strojarskog odjela 

529 

Fax Odjela Lovstva i zaštite prirode 

530 

Odjel Prehrambene tehnologije 

531 

Jasna Halambek, Ines Cindrić, Slaven Lulić - Odjel Prehrambene tehnologije

532 

Odjel Prehrambene tehnologije - Mikrobiološki laboratorij

533 

Bojan Matijević - Odjel Prehrambene tehnologije

534 

Ivana Kolić -  Odjel Prehrambene tehnologije, Procesni laboratorij pivarstva

535 

Sandra Zavadlav - Odjel Prehrambene tehnologije 

536 

Biološki laboratorij - Odjel Prehrambene tehnologije 

537 

Laboratorij sirarstva - Odjel Prehrambene tehnologije

538

Božica Fember - Odjel Prehrambene tehnologije, Kemijski laboratorij

539 

Marijana Blažić, tel/fax - kabinet pročelnika Odjela prehrambene tehnologije,  

540 

Silvija Vitner-Marković, Dubravka Krivačić – Poslovni odjel

541 

Ivana Varičak, Ured pročelnika odjela , Nikolina Smajla, Andreja Primužak - Poslovni odjel,

542 

Mateja Petračić - Poslovni odjel

543 

Kabinet -  Poslovni odjel

544 

Katica Sobo, Sonja Eterović, Davorka Rujevčan - Poslovni odjel

546 

Lahorka Halmi - Poslovni odjel

547 

Laboratorij za ispitivanje materijala – Strojarski odjel

549 

Fax -  Poslovni odjel

550 

Informatička služba 

551 

Goran Žugelj – Informatička služba

552 

Saša Lugar - Informatička služba

555 

Informatička služba - Helpdesk

559 

Fax Informatičke službe 

561 

Marina Tevčić, Josip Žunić, Nenad Mustapić

562 

Maja Mikšić - Ured za međunarodnu suradnju i projekte, Ured za kvalitetu

563 

Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju - Strojarski odjel 

564 

Laboratorij strojne obrade - Strojarski odjel

565 

Laboratorij hidraulike i pneumatike - Strojarski odjel

566 

Vesna Vyroubal, Poslovni odjel

567 

Laboratorij za ispitivanje materijala-Centar za mehatroniku - Strojarski odjel

568 

Ana Fudurić, Denis Kotarski - Centar za mehatroniku - Strojarski odjel, Elizabeta Kralj- Odjel Prehrambene tehnologije

570 

Jovan Vučinić – Tekstilni odjel

571 

Igor Peternel,  Zvonimir Matusinović - Odjel Sigurnosti i zaštite

572 

Vanjski suradnici - Odjel Sigurnosti i zaštite

573 

Nikola Trbojević - Odjel Sigurnosti i zaštite

579 

Fax – Studentska služba, Referada 

580 

Studentska služba, Referada  

581 

Snježana Kirin, Lidija Brcković - Odjel Sigurnosti i zaštite, kabinet pročelnika odjela

589 

Fax - Odjel tekstilstva 

590 

Maja Mikulec Rogić, Erdeljac Nela, Mirjana Cibulka – Poslovni odjel

Ulica Ivana Meštrovića 10 - Interni brojevi na lokaciji I. Meštrovića 10 nisu DDI nego ih treba birati nakon što se javi automatska poruka na centrali, pozivom na broj 843-525 .

Interni broj 

Osoba / Odjel / Objekt 

101 

Hoster Josip, Nenad Lorković – Strojarski odjel

102 

Marko Prahović, Fehervari Tamara, Fax

103 

Damir Pleša, Martina Melinšćak, Marin Maras – Strojarski odjel

113 

Marijan Brozović – Strojarski odjel, kabinet pročelnika odjela

107

108 

Nikola Šimunić, Tihomir Mihalić – Strojarski odjel

Tanja Tomić – Strojarski odjel

109 

Vladimir Tudić – Strojarski odjel

110 

Darko Vyroubal, Vesna Vyroubal – Strojarski odjel

111 

Informatička služba, Helpdesk

112 

Ljerka Luić – Strojarski odjel

106 

Maja Kličarić - Knjižnica

114 

Tihana Kostadin, Tomislav Božić – Strojarski odjel

115 

Marina Tevčić – Strojarski odjel

117 

Radoslav Korbar – Strojarski odjel

118


Nenad Mustapić – Strojarski odjel

120 

Josip Groš, Srđan Medić – Strojarski odjel

125

Administrator – Strojarski odjel