Telefonski imenik

Trg Josipa Jurja Strossmayera 9 - Interni brojevi na lokaciji Trg J.J.Strossmayera 9 su ujedno i DDI (Direct Dial-In) brojevi sa prefiksom 843, što znači da ih je moguće nazvati direktno pozivom na broj 843 - interni broj.

Interni broj  Osoba / Odjel / Objekt 
500 Kristina Hrgić,  tajnica dekana, Centrala
501 Spremačice, Služba za tehničko održavanje  
502 Mirko Bartolčić,  Služba za tehničko održavanje , Domar
503 Veleučilište Fax 
504 Marin Kundić, Stručne službe dekanata, Ured tajnika
505 Katarina Bukovac - Voditelj računovodstveno-financijske službe
506 Mirjana Vrbanić, Kristina Fanjak, - Služba za računovodstvo i financije
507 Davorka Vignjević - Služba za pravne, opće i kadrovske poslove 
508 Referada pult - Studentska služba
509 Referada pult - Studentska služba
510 Jasna Sabljarić - Studentska služba 
511 Natalija Kusanić, Sanja Arapović, Barica Jurković- Studentska služba
515 Branko Wasserbauer - ured dekana
516 Tomislav Dumić - Odjel lovstva i zaštite prirode 
517 Sanja Kotur, Kristina Ivošević - Odjel sestrinstva
518 Goran Šarić - Odjel prehrambene tehnologije
519 Aljoša Duplić - Odjel lovstva i zaštite prirode; Tihana Cegur Radović, Draženka Birkić-Poslovni odjel
520 Krunoslav Pintur - Odjel lovstva i zaštite prirode, kabinet pročelnika Odjela
521 Marko Ožura, - Odjel lovstva i zaštite prirode,
522 Nina Popović, Ivan Štedul - Odjel lovstva i zaštite prirode
523 Vedran Slijepčević - Odjel lovstva i zaštite prirode
525 Centrala na lokaciji Ivana Meštrovića 10 
526 Fax Strojarskog odjela 
529 Fax Odjela Lovstva i zaštite prirode 
530 Odjel Prehrambene tehnologije 
531 Jasna Halambek, Ines Cindrić, Slaven Lulić - Odjel Prehrambene tehnologije
532 Odjel Prehrambene tehnologije - Mikrobiološki laboratorij
533 Bojan Matijević - Odjel Prehrambene tehnologije
534 Ivana Kolić -  Odjel Prehrambene tehnologije, Procesni laboratorij pivarstva
535 Sandra Zavadlav - Odjel Prehrambene tehnologije 
536 Biološki laboratorij - Odjel Prehrambene tehnologije 
537 Laboratorij sirarstva - Odjel Prehrambene tehnologije
538 Božica Fember - Odjel Prehrambene tehnologije, Kemijski laboratorij
539 Marijana Blažić, tel/fax - kabinet pročelnika Odjela prehrambene tehnologije,  
540 Silvija Vitner-Marković, Dubravka Krivačić – Poslovni odjel
541 Ivana Varičak, Ured pročelnika odjela , Nikolina Smajla, Andreja Primužak - Poslovni odjel,
542 Mateja Petračić - Poslovni odjel
543 Kabinet -  Poslovni odjel
544 Katica Sobo, Sonja Eterović, Davorka Rujevčan - Poslovni odjel
546 Lahorka Halmi - Poslovni odjel
547 Laboratorij za ispitivanje materijala – Strojarski odjel
549 Fax -  Poslovni odjel
550 Informatička služba 
551 Goran Žugelj – Informatička služba
552 Saša Lugar - Informatička služba
555 Informatička služba - Helpdesk
559 Fax Informatičke službe 
561 Marina Tevčić, Josip Žunić, Nenad Mustapić
562 Maja Mikšić - Ured za međunarodnu suradnju i projekte, Ured za kvalitetu
563 Laboratorij za brzu i prototipnu proizvodnju - Strojarski odjel 
564 Laboratorij strojne obrade - Strojarski odjel
565 Laboratorij hidraulike i pneumatike - Strojarski odjel
566 Vesna Vyroubal, Poslovni odjel
567 Laboratorij za ispitivanje materijala-Centar za mehatroniku - Strojarski odjel
568 Ana Fudurić, Denis Kotarski - Centar za mehatroniku - Strojarski odjel, Elizabeta Kralj- Odjel Prehrambene tehnologije
570 Jovan Vučinić – Tekstilni odjel
571 Igor Peternel,  Zvonimir Matusinović - Odjel Sigurnosti i zaštite
572 Vanjski suradnici - Odjel Sigurnosti i zaštite
573 Nikola Trbojević - Odjel Sigurnosti i zaštite
579 Fax – Studentska služba, Referada 
580 Studentska služba, Referada  
581 Snježana Kirin, Lidija Brcković - Odjel Sigurnosti i zaštite, kabinet pročelnika odjela
589 Fax - Odjel tekstilstva 
590 Maja Mikulec Rogić, Erdeljac Nela, Mirjana Cibulka – Poslovni odjel

Ulica Ivana Meštrovića 10 - Interni brojevi na lokaciji I. Meštrovića 10 nisu DDI nego ih treba birati nakon što se javi automatska poruka na centrali, pozivom na broj 843-525 .

Interni broj 

Osoba / Odjel / Objekt 

101 

Hoster Josip, Nenad Lorković – Strojarski odjel

102 

Marko Prahović, Fehervari Tamara, Fax

103 

Damir Pleša, Martina Melinšćak, Marin Maras – Strojarski odjel

106 

Marijan Brozović – Strojarski odjel, kabinet pročelnika odjela

107

108 

Nikola Šimunić, Tihomir Mihalić – Strojarski odjel

Tanja Tomić – Strojarski odjel

109 

Vladimir Tudić – Strojarski odjel

110 

Darko Vyroubal, Vesna Vyroubal – Strojarski odjel

111 

Informatička služba, Helpdesk

112 

Ljerka Luić – Strojarski odjel

113 

Maja Kličarić - Knjižnica

114 

Tihana Kostadin, Tomislav Božić – Strojarski odjel

115 

Marina Tevčić – Strojarski odjel

117 

Radoslav Korbar – Strojarski odjel

118


Nenad Mustapić – Strojarski odjel

120 

Josip Groš, Srđan Medić – Strojarski odjel

125

Administrator – Strojarski odjel