Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Matematika I Tevčić, Marina 1.12.2020. u 14:00 3.2.2021. u 14:00 17.2.2021. u 14:00 21.4.2021. u 14:00 16.6.2021. u 14:00 30.6.2021. u 14:00 1.9.2021. u 14:00 15.9.2021. u 14:00
Mehanika I Lorković, Nenad 24.11.2020. u 17:00 10.02.2021. u 17:00 24.02.2021. u 17:00 28.04.2021. u 17:00 16.06.2021. u 17:00 30.06.2021. u 17:00 01.09.2021. u 17:00 15.09.2021. u 17:00
Osnove elektrotehnike I Žugčić, Filip 24.11.2020. u 09:30 02.02.2020. u 09:30 16.02.2020. u 09:30 20.04.2020. u 09:30 15.06.2020. u 09:30 29.06.2020. u 09:30 24.08.2020. u 09:30 07.09.2020. u 09:30
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 24.11.2020 u 9:00 02.02.2021 u 9:00 16.02.2021 u 9:00 20.04.2021 u 9:00 15.06.2021 u 9:00 29.06.2021 u 9:00 24.08.2021 u 9:00 07.09.2021 u 9:00
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 25.11.2020. u 17:00 10.02.2021. u 17:00 24.02.2021. u 17:00 21.04.2021. u 17:00 16.06.2021. u 17:00 30.06.2021. u 17:00 01.09.2021. u 17:00 15.09.2021. u 17:00
Organizacijska psihologija Čović, Berislav 25.11.2020. u 17:00 03.02.2021. u 17:00 17.02.2021. u 17:00 21.04.2021. u 17:00 16.06.2021. u 17:00 07.07.2021. u 17:00 01.09.2021. u 17:00 15.09.2021. u 17:00
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 24.11.2020. u 09:00 09.02.2021. u 09:00 23.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2021. u 09:00 29.06.2021. u 09:00 24.08.2021. u 09:00 07.09.2021. u 09:00
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 24.11.2020. u 09:00 09.02.2021. u 09:00 23.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2021. u 09:00 29.06.2021. u 09:00 24.08.2021. u 09:00 07.09.2021. u 09:00
Strani jezik 1 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 23.11.2020. u 17:00 01.02.2021. u 17:00 15.02.2021. u 17:00 19.04.2021. u 17:00 14.06.2021. u 17:00 28.06.2021. u 17:00 30.08.2021. u 17:00 13.09.2021. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 23.11.2020. u 17:00 01.02.2021. u 17:00 15.02.2021. u 17:00 19.04.2021. u 17:00 14.06.2021. u 17:00 28.06.2021. u 17:00 30.08.2021. u 17:00 13.09.2021. u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 1.12.2020. u 15:30 3.2.2021. u 15:30 17.2.2021. u 15:30 21.4.2021. u 15:30 16.6.2021. u 15:30 30.6.2021. u 15:30 1.9.2021. u 15:30 15.9.2021. u 15:30
Mehanika II Mihalić, Tihomir 26.11.2020 09:00-11:00 01.02.2021 09:00-11:00 12.02.2021 09:00-11:00 19.04.2021 09:00-11:00 14.06.2021 09:00-11:00 02.07.2021 09:00-11:00 23.08.2021 09:00-11:00 03.09.2021 09:00-11:00
Osnove elektrotehnike II Žugčić, Filip 24.11.2020. u 09:30 02.02.2020. u 09:30 16.02.2020. u 09:30 20.04.2020. u 09:30 15.06.2020. u 09:30 29.06.2020. u 09:30 24.08.2020. u 09:30 07.09.2020. u 09:30
Materijali I Kostadin, Tihana 23.11.2020. u 09:00 03.02.2021. u 09:00 17.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 16.06.201. u 09:00 30.06.2021. u 09:00 25.08.2021. u 09:00 08.09.2021. u 09:00
Tehnologija I Medić, Srđan 24.11.2020. u 11:00 02.02.2021. u 11:00 16.02.2021. u 11:00 20.04.2021. u 11:00 15.06.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 02.09.2021. u 11:00 16.09.2020. u 11:00
Čvrstoća I Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
Termodinamika I Mustapić, Nenad 24.11.2020. u 10:00 02.02.2021. u 10:00 16.02.2021. u 10:00 20.04.2021. u 10:00 22.06.2021. u 10:00 06.07.2021. u 10:00 31.08.2021. u 10:00 14.09.2021. u 10:00
Mehanika fluida I Korbar, Radoslav 24.11.2020. u 09:30 10.02.2021. u 09:30 24.02.2021. u 09:30 28.04.2021. u 09:30 16.06.2021. u 09:30 30.06.2021. u 09:30 01.09.2021. u 09:30 15.09.2021. u 09:30
Elementi strojeva I Brozović, Marijan 23.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 19.04.2021. u 10:00 21.06.2021. u 10:00 05.07.2021. u 10:00 30.08.2021. u 10:00 13.09.2021. u 10:00
Materijali II Kostadin, Tihana 23.11.2020. u 09:00 03.02.2021. u 09:00 17.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 16.06.201. u 09:00 30.06.2021. u 09:00 25.08.2021. u 09:00 08.09.2021. u 09:00
Tehnologija II Brozović, Marijan 24.11.2020. u 10:00 09.02.2021. u 10:00 23.02.2021. u 10:00 20.04.2021. u 10:00 22.06.2021. u 10:00 06.07.2021. u 10:00 01.09.2021. u 10:00 14.09.2021. u 10:00
Čvrstoća II Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
Konstruiranje računalom I Šimunić, Nikola 24.11.2020 u 11:00 02.02.2021 u 11:00 16.02.2021 u 11:00 20.04.2021 u 11:00 15.06.2021 u 11:00 29.06.2021 u 11:00 24.08.2021 u 11:00 07.09.2021 u 11:00
Organizacija i ekonomika poduzeća Krivačić, Dubravka
24.11.2020. u 12:00
08.02.2021 u 12:00 22.02.2021. u 12:00
27.04.2021. u 12:00 
16.06.2021. u 12:00 30.06.2021. u 12:00 01.09.2021. u 12:00 15.09.2021. u 12:00
Elementi strojeva II Brozović, Marijan 23.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 19.04.2021. u 10:00 21.06.2021. u 10:00 05.07.2021. u 10:00 30.08.2021. u 10:00 13.09.2021. u 10:00
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 23.11.2020. u 09:00 01.02.2021. u 09:00 15.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 14.06.2021. u 09:00 28.06.2021. u 09:00 30.08.2021. u 09:00 13.09.2021. u 09:00
Mehaničke konstrukcije I Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
Tehnologičnost konstrukcije Šimunić, Nikola 24.11.2020 u 9:00 02.02.2021 u 9:00 16.02.2021 u 9:00 20.04.2021 u 9:00 15.06.2021 u 9:00 29.06.2021 u 9:00 24.08.2021 u 9:00 07.09.2021 u 9:00
Konstruiranje računalom II Groš, Josip 24.11.2020. u 10:00 02.02.2021. u 10:00 16.02.2021. u 10:00 20.04.2021. u 10:00 15.06.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 02.09.2021. u 10:00 16.09.2020. u 10:00
Organizacija proizvodnje I Groš, Josip 24.11.2020. u 09:00 02.02.2021. u 09:00 16.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 02.09.2021. u 09:00 16.09.2020. u 09:00
Obrada odvajanjem čestica Medić, Srđan 24.11.2020. u 11:00 02.02.2021. u 11:00 16.02.2021. u 11:00 20.04.2021. u 11:00 15.06.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 02.09.2021. u 11:00 16.09.2020. u 11:00
Oblikovanje deformiranjem Medić, Srđan 25.11.2020 u 09:00 03.02.2021. u 09:00 17.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 16.06.2021. u 09:00 30.06.2021. u 09:00 24.08.2021. u 09:00 07.09.2021. u 09:00
Osiguranje kvalitete Medić, Srđan 24.11.2020. u 12:00 02.02.2021. u 12:00 16.02.2021. u 12:00 20.04.2021. u 12:00 15.06.2020. u 12:00 29.06.2020. u 12:00 02.09.2021. u 12:00 16.09.2020. u 12:00
Poslovno pravo Kundić, Marin 30.11.2020 u 15:00 1.2.2021 u 15:00 15.2.2021 u 15:00 26.4.2021 u 15:00 14.6.2021 u 15:00 12.7.2021 u 15:00 23.8.2021 u 15:00 13.9.2021 u 15:00
Mjerna tehnika u strojarstvu Medić, Srđan 24.11.2020. u 10:00 02.02.2021. u 10:00 16.02.2021. u 10:00 20.04.2021. u 10:00 15.06.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 02.09.2021. u 10:00 16.09.2020. u 10:00
Mehaničke konstrukcije II Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
Hidraulički strojevi Korbar, Radoslav 24.11.2020. u 09:30 10.02.2021. u 09:30 24.02.2021. u 09:30 28.04.2021. u 09:30 16.06.2021. u 09:30 30.06.2021. u 09:30 01.09.2021. u 09:30 15.09.2021. u 09:30
Toplinski strojevi Mihalić, Tihomir 26.11.2020 11:15-12:00 01.02.2021 11:15-12:00 12.02.2021 11:15-12:00 19.04.2021 11:15-12:00 14.06.2021 11:15-12:00 02.07.2021 11:15-12:00 23.08.2021 11:15-12:00 03.09.2021 11:15-12:00
Alati i naprave Brozović, Marijan 26.11.2020. u 11:00 11.02.2021. u 10:00 25.02.2021. u 10:00 22.04.2021. u 10:00 24.06.2021. u 10:00 08.07.2021. u 10:00 02.09.2021. u 10:00 16.09.2021. u 10:00
Projektiranje tehnoloških procesa Groš, Josip 24.11.2020. u 14:00 02.02.2021. u 14:00 16.02.2021. u 14:00 20.04.2021. u 14:00 15.06.2020. u 14:00 29.06.2020. u 14:00 02.09.2021. u 14:00 16.09.2020. u 14:00
Obradni strojevi Ciglar, Damir 27.11.2020. u 8:00 5.02.2021. u 8:00 19.02.2021. u 8:00 23.04.2021. u 8:00 25.06.2021. u 8:00 9.07.2021. u 8:00 3.09.2021. u 8:00 17.09.2021. u 8:00
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad 24.11.2020. u 10:00 02.02.2021. u 10:00 16.02.2021. u 10:00 20.04.2021. u 10:00 22.06.2021. u 10:00 06.07.2021. u 10:00 31.08.2021. u 10:00 14.09.2021. u 10:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 26.11.2020. u 11:00 11.02.2021. u 10:00 25.02.2021. u 10:00 22.04.2021. u 10:00 24.06.2021. u 10:00 08.07.2021. u 10:00 02.09.2021. u 10:00 16.09.2021. u 10:00
Ispitivanje materijala Kostadin, Tihana 23.11.2020. u 09:00 03.02.2021. u 09:00 17.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 16.06.201. u 09:00 30.06.2021. u 09:00 25.08.2021. u 09:00 08.09.2021. u 09:00
Nekonvencionalni postupci obrade Brozović, Marijan 26.11.2020. u 11:00 11.02.2021. u 10:00 25.02.2021. u 10:00 22.04.2021. u 10:00 24.06.2021. u 10:00 08.07.2021. u 10:00 02.09.2021. u 10:00 16.09.2021. u 10:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 24.11.2020. u 13:00 02.02.2021. u 13:00 16.02.2021. u 13:00 20.04.2021. u 13:00 15.06.2020. u 13:00 29.06.2020. u 13:00 02.09.2021. u 13:00 16.09.2020. u 13:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 24.11.2020. u 09:00 02.02.2021. u 09:00 16.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2021. u 09:00 29.06.2021. u 09:00 31.08.2021. u 09:00 14.09.2021. u 09:00
Ekološka zaštita Cindrić, Ines 24.11.2020. u 17:00 09.02.2021. u 17:00 23.02.2021. u 17:00 20.04.2021. u 17:00 15.06.2021. u 17:00 06.07.2021. u 17:00 31.08.2021. u 17:00 14.09.2021. u 17:00
Stručna praksa Kostadin, Tihana 23.11.2020. u 08:00 03.02.2021. u 08:00 17.02.2021. u 08:00 19.04.2021. u 08:00 16.06.201. u 08:00 30.06.2021. u 08:00 25.08.2021. u 08:00 08.09.2021. u 08:00