Ispitni rokovi

Naziv kolegija dekanski rok
Matematika I 24.09.2019. u 18:00
Mehanika I 25.09.2019. u 17:00
Osnove elektrotehnike I 25.09.2019. u 14:30
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem 24.09.2019. u 14:30
Osnove informatike s primjenom računala 25.09.2019. u 18:00
Organizacijska psihologija 25.09.2019. u 18:00
Strani jezik 1 (Engleski) 25.09.2019. u 17:00
Strani jezik 2 (Engleski) 24.09.2019. u 17:00
Strani jezik 1 (Njemački) 25.09.2019. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) 25.09.2019. u 17:00
Matematika II 24.09.2019. u 18:00
Mehanika II 24.09.2019. u 14:30
Osnove elektrotehnike II 25.09.2019. u 14:30
Materijali I 25.09.2019. u 14:30
Tehnologija I 25.09.2019. u 14:30
Čvrstoća I 24.09.2019. u 16:00
Termodinamika I 25.09.2019. u 15:00
Mehanika fluida I 24.09.2019. u 14:30
Elementi strojeva I 25.09.2019. u 18:00
Materijali II 25.09.2019. u 14:30
Tehnologija II 24.09.2019. u 14:30
Čvrstoća II 24.09.2019. u 16:00
Konstruiranje računalom I 24.09.2019. u 14:30
Organizacija i ekonomika poduzeća 24.09.2019. u 16:00
Elementi strojeva II 25.09.2019. u 18:00
Osnove automatske regulacije 24.09.2019. u 18:00
Mehaničke konstrukcije I 24.09.2019. u 16:00
Tehnologičnost konstrukcije 24.09.2019. u 14:30
Konstruiranje računalom II 25.09.2019. u 15:00
Organizacija proizvodnje I 24.09.2019. u 14:30
Obrada odvajanjem čestica 25.09.2019. u 14:30
Oblikovanje deformiranjem 24.09.2019. u 14:30
Osiguranje kvalitete 25.09.2019. u 14:30
Poslovno pravo 25.09.2019. u 15:00
Mjerna tehnika u strojarstvu 25.09.2019. u 14:30
Mehaničke konstrukcije II 24.09.2019. u 16:00
Hidraulički strojevi 24.09.2019. u 14:30
Toplinski strojevi 24.09.2019. u 14:30
Alati i naprave 25.09.2019. u 18:00
Projektiranje tehnoloških procesa 25.09.2019. u 15:00
Obradni strojevi 25.09.2019. u 14:30
Projektiranje energetskih postrojenja 25.09.2019. u 15:00
CAM i NC programiranje 25.09.2019. u 18:00
Ispitivanje materijala 25.09.2019. u 14:30
Nekonvencionalni postupci obrade 25.09.2019. u 18:00
Zavarene konstrukcije 24.09.2019. u 14:30
Zavarivanje 24.09.2019. u 14:30
Pumpe 25.09.2019. u 17:00
Ekonomika obrade 25.09.2019. u 14:30
Održavanje strojeva i sustava 25.09.2019. u 18:00
Stručna praksa 25.09.2019. u 14:30