Ispitni rokovi

Matematika I 08.04.2019. u 12:30 26.06.2019. u 15:30 10.07.2019. u 15:30 02.09.2019. u 15:30 16.09.2019. u 15:30
Mehanika I 09.04.2019. u 17:00 02.07.2019. u 17:00 16.07.2019. u 17:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Osnove elektrotehnike I 11.04.2019. u 09:00 02.07.2019. u 14:00 16.07.2019. u 14:00 28.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem 09.04.2019. u 09:00 27.06.2019. u 15:30 09.07.2019. u 15:30 03.09.2019. u 15:30 17.09.2019. u 15:30
Osnove informatike s primjenom računala 10.04.2019. u 15:00 27.06.2019. u 14:00 11.7.2019. u 14:00 05.09.2019. u 15:00 19.09.2019. u 15:00
Organizacijska psihologija 12.04.2019 u 18:00 28.06.2019 u 18:00 12.07.2019 u 18:00 30.08.2019 u 18:00 13.09.2019 u 18:00
Strani jezik 1 (Engleski) 08.04.2019. u 08:30 01.07.2019. u 15:00 15.07.2019. u 15:00 02.09.2019. u 15:00 16.09.2019. u 15:00
Strani jezik 2 (Engleski) 08.04.2019 u 17:00 24.06.2019 u 17:00 08.07.2019 u 17:00 02.09.2019 u 17:00 16.09.2019 u 17:00
Strani jezik 1 (Njemački) 08.04.2019. u 17:00 26.06.2019. u 18:00 10.07.2019. u 18:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) 08.04.2019. u 17:00 26.06.2019. u 18:00 10.07.2019. u 18:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Matematika II 08.04.2019. u 14:00 26.06.2019. u 14:00 10.07.2019. u 14:00 02.09.2019. u 14:00 16.09.2019. u 14:00
Mehanika II 12.04.2019. u 09:00 28.06.2019. u 14:00 12.07.2019. u 14:00 30.08.2019. u 14:00 13.09.2019. u 14:00
Osnove elektrotehnike II 11.04.2019. u 09:00 02.07.2019. u 14:00 16.07.2019. u 14:00 28.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Materijali I 08.04.2019. u 10:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 26.08.2019. u 14:00 09.09.2019. u 14:00
Tehnologija I 26.06.2019. u 14:00 10.07.2019. u 14:00 03.09.2019. u 14:00 17.09.2019. u 14:00
Čvrstoća I 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
Termodinamika I 09.04.2019. u 12:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 03.09.2019. u 14:00 17.09.2019. u 14:00
Mehanika fluida I 09.04.2019. u 09:30 26.06.2019. u 14:00 12.07.2019. u 14:00 04.09.2019. u 14:00 18.09.2019. u 14:00
Elementi strojeva I 10.04.2019. u 16:00 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 28.08.2019. u 16:00 11.09.2019. u 16:00
Materijali II 08.04.2019. u 10:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 26.08.2019. u 14:00 09.09.2019. u 14:00
Tehnologija II 10.04.2019. u 11:00 01.07.2019. u 16:00 15.07.2019. u 16:00 05.09.2019. u 16:00 19.09.2019. u 16:00
Čvrstoća II 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
Konstruiranje računalom I 09.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 15:30 09.07.2019. u 15:30 03.09.2019. u 15:30 17.9.2019. u 15:30
Organizacija i ekonomika poduzeća 10.04.2019. u 10:00 01.07.2019. u 16:00 15.07.2019. u 16:00 02.09.2019. u 16:00 17.09.2019. u 16:00
Elementi strojeva II 10.04.2019. u 16:00 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 28.08.2019. u 16:00 11.09.2019. u 16:00
Osnove automatske regulacije 09.04.2019 u 18:00 26.06.2019 u 18:00 09.07.2019 u 18:00 10.09.2019 u 18:00 24.09.2019 u 18:00
Mehaničke konstrukcije I 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
Tehnologičnost konstrukcije 09.04.2019. u 09:00 27.06.2019. u 15:30 09.07.2019. u 15:30 03.09.2019. u 15:30 17.09.2019. u 15:30
Konstruiranje računalom II 26.06.2019. u 15:00 10.07.2019. u 15:00 03.09.2019. u 15:00 17.09.2019. u 15:00
Organizacija proizvodnje I 10.04.2019. u 16:00 03.07.2019. u 16:00 17.07.2019. u 16:00 04.09.2019. u 16:00 18.09.2019. u 16:00
Obrada odvajanjem čestica 26.06.2019. u 15:00 10.07.2019. u 15:00 03.09.2019. u 15:00 17.09.2019. u 15:00
Oblikovanje deformiranjem 10.04.2019. u 15:00 01.07.2019. u 15:00 15.07.2019. u 15:00 4.9.2019. u 15:00 18.09.2019. u 15:00
Osiguranje kvalitete 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 03.09.2019. u 16:00 17.09.2019. u 16:00
Poslovno pravo 11.04.2019. u 15:00 04.07.2019. u 15:00 18.07.2019. u 15:00 05.09.2019. u 15:00 19.09.2018. u 15:00
Mjerna tehnika u strojarstvu 26.06.2019. u 16:30 10.07.2019. u 16:30 03.09.2019. u 16:30 17.09.2019. u 16:30
Mehaničke konstrukcije II 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
Hidraulički strojevi 09.04.2019. u 09:30 26.06.2019. u 14:00 12.07.2019. u 14:00 04.09.2019. u 14:00 18.09.2019. u 14:00
Toplinski strojevi 12.04.2019. u 12:00 28.06.2019. u 16:00 12.07.2019. u 16:00 30.08.2019. u 16:00 13.09.2019. u 16:00
Alati i naprave 11.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 16:00 11.07.2019. u 16:00 29.08.2019. u 16:00 12.09.2019. u 16:00
Projektiranje tehnoloških procesa 26.06.2019. u 16:30 10.07.2019. u 16:30 03.09.2019. u 16:30 17.09.2019. u 16:30
Obradni strojevi 10.04.2019. u 08:15 27.06.2019. u 14:00 10.07.2019. u 14:00 04.09.2019. u 14:00 18.09.2019. u 14:00
Projektiranje energetskih postrojenja 09.04.2019. u 12:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 03.09.2019. u 14:00 17.09.2019. u 14:00
CAM i NC programiranje 10.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 29.08.2019. u 14:00 12.09.2019. u 14:00
Ispitivanje materijala 08.04.2019. u 10:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 26.08.2019. u 14:00 09.09.2019. u 14:00
Nekonvencionalni postupci obrade 10.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 18:00 11.07.2019. u 18:00 29.08.2019. u 18:00 12.09.2019. u 18:00
Zavarene konstrukcije 10.04.2019. u 08:30 03.07.2019. u 16:00 17.07.2019. u 16:00 04.09.2019. u 16:00 18.09.2019. u 16:00
Zavarivanje 10.04.2019. u 08:30 03.07.2019. u 16:00 17.07.2019. u 08:30 04.09.2019. u 16:00 18.09.2019. u 16:00
Pumpe 11.04.2019. u 17:00 02.07.2019. u 17:00 16.07.2019. u 17:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Ekonomika obrade 00.01.1900 u 00:00 26.06.2019. u 15:00 10.07.2019. u 15:00 03.09.2019. u 15:00 17.09.2019. u 15:00
Održavanje strojeva i sustava 09.04.2019. u 16:00 26.06.2019. u 16:00 09.07.2019. u 16:00 27.08.2019. u 16:00 10.9.2019. u 16:00
Stručna praksa 08.04.2019. 01.07.2019. 15.07.2019. 26.08.2019. 09.09.2019.