O studiju

Redoviti stručni studij strojarstva za profil BACCALAUREUS (PRVOSTUPNIK) strojarstva

Stručni studij strojarstva redoviti je studij koji traje 6 semestara, a njegovim završetkom se stječe stručni naziv baccalaureus (prvostupnik) strojarstva,odgovarajućeg usmjerenja. Usmjerenje se odabire kod upisa u III. semestar studija, tako da svi studenti upisuju zajednički studij i opredjeljuju se prema interesima i potrebama nakon ispunjenih uvjeta za upis u II. godinu studija. U razredbenom postupku vrednuje se uspjeh u srednjoj školi i ocjene iz matematike i fizike.

Nakon postupka reakreditacije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izdalo je dopusnicu za nastavak izvođenja stručnog studija Strojarstva, 2009. godine (KLASA: UP/I-602-04/09-13/00045, Ur. broj: 533-07-09-0002). Sjedište Odjela je u ulici Ivana Meštrovića 10, Karlovac, gdje se nalaze specijalizirane predavaonice i kabineti nastavnika. Praktične vježbe se izvode u specijaliziranim praktikumima opremljenim najmodernijom opremom za metalografska  i mehanička ispitivanja materijala, pneumatiku i hidrauliku, elektrotehniku i elektroniku, automatsko upravljanje i robotiku, vibracije i dinamiku strojeva, strojnu obradu i praktikum za prototipnu proizvodnju na adresi Trg J. J. Strossmayera 9. Osim u praktikumima Veleučilišta, praktične vježbe održavaju se i u pogonima tvrtki iz područja strojogradnje u Karlovačkoj županiji, a manji dio na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

STUDIJSKI PROGRAM STRUČNOG STUDIJA STROJARSTVA

Usmjerenja: strojarske konstrukcije (SK) i proizvodno strojarstvo (PS)

Usporedivost s programima inozemnih visokih učilišta

Usvajanje dodatnih znanja struke danas je moguće jedino kroz dodatnu specijalizaciji tijekom studija s naglaskom na praktičkim znanjima, te kasnije u industriji kroz stalnu izobrazbu. Iskustva europskih visokih učilišta su takva da je osnovna praktična znanja za uključivanje u rad moguće usvojiti na 3-godišnjem preddiplomskom studiju, a specijalizaciju na 2-godišnjem diplomskom studiju.

Kao dobar model za Stručni studij strojarstva uzete su pojedine visoke stručne škole (FH = Fachhochshule) u Njemačkoj i Austriji koje su već uređene po Bolonjskom procesu, i to:

1. FH Reutlingen (Njemačka): Od 2003./2004. akad. godine ima studij strojarstva po modelu 3+2, tj. 3 godine za zvanje Bachelor of Science (prije Dipl.-Ing. FH) i nakon toga 2 godine za zvanje Master of Science in Mechanical Engineering.

2. FH Pikanfeld (Austrija, Burgenlad – Gradišće): Od 2004./2005. akad. godine ima također studij Upravljanje energijom i zaštitom prirode (Energie – und Umweltmanagement) po istom modelu kao i FH Reutlingen, s napomenom da na taj model prelaze svi stručni studiji u Austriji.

Kod prilagodbe Bolonjskom procesu te (i druge napr. FH Düsseldorf) visoke stručne škole napuštaju studij za profile Ing. (FH) i Dipl. Ing. (FH), te mijenjaju strukturu studija za profile Bachelor (FH) u 3-godišnjem i Master (FH) u 2-godišnjem trajanju.


Kolegij

Sati nastave tjedno po semestrima –

predavanja + vježbe

I.sem.

II. sem.

III. sem.

IV. sem.

V. sem.

VI. sem.

ECTS bodova

A. Usmjerenje – Strojarske konstrukcije

Matematika I

3+3

-

-

-

-

-

7

Mehanika I

2+2

-

-

-

-

-

4,5

Osnove elektrotehnike I

2+2

-

-

-

-

-

4,5

Nacrtna geometrija s TC

2+2

-

-

-

-

-

6

Osnove informatike s primjenom račun.

2+2

-

-

-

-

-

4

Organizacijska psihologija

1+1

-

-

-

-

-

1,5

Strani jezik (engl. ili njem.)

1+1

1+1

1+1

1+1

-

-

6,5

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+2

0+2

0+2

0+2

-

-

4 x 1

Matematika II

-

3+3

-

-

-

-

7

Mehanika II

-

2+2

-

-

-

-

4

Osnove elektrotehnike II

-

2+2

-

-

-

-

4,5

Materijali I

-

2+2

-

-

-

-

4,5

Tehnologija I

-

2+2

-

-

-

-

4,5

Čvrstoća I

-

2+1

-

-

-

-

3

Termodinamika I

-

-

2+2

-

-

-

4

Mehanika fluida I

-

-

2+2

-

-

-

4

Elementi strojeva I

-

-

2+2

 

-

-

5

Materijali II

-

-

2+2

-

-

-

4,5

Tehnologija II

-

-

2+2

 

-

-

4,5

Čvrstoća II

-

-

2+1

-

-

-

3

Konstruiranje računalom I

-

-

1+2

-

-

-

2,5

Organizacija i ekonomika poduzeća

-

 

-

2+2

-

-

4

Elementi strojeva II

-

 

-

2+2

-

-

5

Mehaničke konstrukcije I

-

 

 

2+2

-

-

5

Tehnologičnost konstrukcije

-

-

-

2+2

-

-

4,5

Osnove automatske regulacije

-

 

 

2+2

-

-

4

Konstruiranje računalom II

-

-

-

2+2

-

-

4,5

Osiguranje kvalitete

-

 

 

-

2+0

-

2

Poslovno pravo

-

-

-

-

2+0

-

2

Mjerna tehnika u strojarstvu

-

-

-

-

2+2

-

4

Mehaničke konstrukcije II

-

-

-

-

2+2

-

5

Hidraulički strojevi

-

-

-

-

2+1

-

4

Toplinski strojevi

-

-

-

-

2+1

-

4

Izborni kolegij 1

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Izborni kolegij 2

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Studentska praksa

-

 

 

-

-

0+16

15

Završni rad

-

-

-

-

-

0+12

15

Izborni kolegiji 1 – studenti biraju jedan od sljedećih kolegija

Pumpe

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Toplinske turbine

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Motori s unutrašnjim izgaranjem

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Izborni kolegiji 2 - studenti biraju jedan od sljedećih kolegija 

Zavarene konstrukcije

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Izmjenjivači topline

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Obnovljivi izbori energije

-

-

-

-

2+2

-

4,5

 

Sati nastave tjedno po semestrima –

Kolegij

predavanja + vježbe

I.

II.

III.

IV. sem.

V. sem.

VI. sem.

ECTS bodova

sem.

sem.

sem.

B. Usmjerenje – Proizvodno strojarstvo

Matematika I

3+3

-

-

-

-

-

7

Mehanika I

2+2

-

-

-

-

-

4,5

Osnove elektrotehnike I

2+2

-

-

-

-

-

4,5

Nacrtna geometrija s TC

2+2

-

-

-

-

-

6

Osnove informatike s primjenom račun.

2+2

-

-

-

-

-

4

Organizacijska psihologija

1+1

-

-

-

-

-

1,5

Strani jezik (engl. ili njem.)

1+1

1+1

1+1

1+1

-

-

6,5

Tjelesna i zdravstvena kultura

0+2

0+2

0+2

0+2

-

-

4 x 1

Matematika II

-

3+3

-

-

-

-

7

Mehanika II

-

2+2

-

-

-

-

4

Osnove elektrotehnike II

-

2+2

-

-

-

-

4,5

Materijali I

-

2+2

-

-

-

-

4,5

Tehnologija I

-

2+2

-

-

-

-

4,5

Čvrstoća I

-

2+1

-

-

-

-

3

Termodinamika I

-

-

2+2

-

-

-

4

Mehanika fluida I

-

-

2+2

-

-

-

4

Elementi strojeva I

-

-

2+2

 

-

-

5

Materijali II

-

-

2+2

-

-

-

4,5

Tehnologija II

-

-

2+2

 

-

-

4,5

Čvrstoća II

-

-

2+1

-

-

-

3

Konstruiranje računalom I

-

-

2+1

-

-

-

5

Organizacija i ekonomika poduzeća

-

-

-

2+2

-

-

4

Elementi strojeva II

-

-

-

2+2

-

-

5

Osnove automatske regulacije

-

-

-

2+2

-

-

4

Organizacija proizvodnje I

-

-

-

2+2

-

-

5

Obrada odvajanjem čestica

-

-

-

2+2

-

-

4,5

Oblikovanje deformiranjem

-

-

-

2+2

-

-

4,5

Osiguranje kvalitete

-

-

-

-

2+0

-

2

Poslovno pravo

-

-

-

-

2+0

-

2

Mjerna tehnika u strojarstvu

-

-

-

-

2+2

-

4

Organizacija proizvodnje II

-

-

-

-

2+2

-

4

Obradni strojevi

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Alati i naprave

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Izborni kolegij I

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Izborni kolegij II

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Studentska praksa

-

 

 

-

-

0+16

15

Završni rad

-

-

-

-

-

0+12

15

Izborni kolegiji 1 - studenti biraju jedan od sljedećih kolegija 

Projektiranje tehnoloških procesa

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Zavarivanje

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Ispitivanje materijala

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Izborni kolegiji 2 - studenti biraju jedan od sljedećih kolegija

Nekonvencionalni postupci obrade

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Integrirani poslovni INFO sustavi

-

-

-

-

2+2

-

4,5

Tribologija

-

-

-

-

2+2

-

4,