Nastavnici

IME I PREZIME TERMIN KONZULTACIJA KONTAKT LOKACIJA
Brozović Marijan petak 11:00-12:00 marijan.brozovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (107)
Cibulka Mirjana utorak 12:00-12:45
četvrtak 11:00-11:45
uz prethodnu najavu na
e-mail
mirjana.cibulka@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Hranilović Robert prije vježbi zzapovjednik@jvp-karlovac.hr -
Jakšić Lidija ponedjeljak 13:30-14:30
uz prethodnu najavu na
e-mail
lidija.brckovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Jurac Vedran nakon nastave jurac.vedran@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Kalem Davor nakon nastave dkalem64@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Kirin Anamarija srijeda 12:00-13:00 anamarija.krin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (110)
Kirin Snježana četvrtak 10:00-11:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
snjezana.krin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Klasić Ksenija prije i poslije predavanja
uz prethodnu najavu na
e-mail
kklasic@k-k.t-com.hr -
Kralj Damir nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
damir.kralj@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Kralj Elizabeta srijeda 10:00-12:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
elizabeta.kralj@vuka.hr Trg J.J.Strossmayera 9 (D-04)
Krivačić Dubravka utorak 10:00-11:30
uz prethodnu najavu na
e-mail
dubravka.krivacic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Kulišić Damir nakon nastave
17:00-17:25
kulisic.damir@gmail.com Ivana Meštrovića 10 predavaona
Lulić Slaven četvrtak 10:00-11:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
slaven.lulic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Maras Marin srijeda 9:00-10:30 marin.maras@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (3)
Matić Snježana nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
snjezana.matic.agape@gmail.com -
Matusinović Zvonimir srijeda 10:00-11:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
zmatusinovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (117)
Mihalić Tihomir ponedjeljak 11:00-12:00
uz prethodnu najavu na nastavnikov e-mail
tihomir.mihalic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (108)
Mijović Budimir četvrtak
nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
budimir.mijovic@ttf.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Mikulec Rogić Maja četvrtak 09:00-10:30
uz prethodnu najavu na
e-mail
mmrogic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Mustapić Nenad srijeda 13:00-15:00 nenad.mustapic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Ožanić Boris nakon nastave boris.ozanic@hep.hr Ivana Meštrovića 10
Ožura Marko ponedjeljak
8:00-10:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
marko.ozura@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118)
Pešutić Andreja četvrtak
nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
apesutic@yahoo.com -
Peternel Igor utorak 10:30-11:30
uz prethodnu najavu na
e-mail
igor.peternel@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (117)
Prahović Marko ponedjeljak 8:00-9:00 marko.prahovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (2)
Rujevčan Davorka ponedjeljak
11:30-13:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
davorka.rujevcan@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Smajla Nikolina ponedjeljak, srijeda
11:00-12:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
nikolina.smajla@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Štedul Ivan ponedjeljak, četvrtak
11:15-12:15
uz prethodnu najavu na
e-mail
ivan.stedul@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118)
Todorovski Đorđi prije i poslije predavanja dordi.todorovski@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Tomas Zlatibor nakon nastave zlatibor.tomas@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Trbojević Nikola utorak 10:00-12:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
nikola.trbojevic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Tudić Vladimir četvrtak 09:00-11:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
vladimir.tudic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Vidović Maja četvrtak 15:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
maja.vidovic@oska.pravosudje.hr -
Vučinić Jovan srijeda 11:00-12:00
uz prethodnu najavu na
e-mail
jovan.vucinic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (1)
Vučinić Zoran poslije predavanja zokiv@net.hr Ivana Meštrovića 10
Wasserbauer Branko nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
wb@vuka.hr -
Žugčić Filip četvrtak 10:00-11:00 filip.zugcic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (110)
Žunić Josip nakon nastave kuas.jj@gmail.com -