Nastavnici

IME I PREZIME DAN KONZULTACIJA VRIJEME KONZULTACIJA LOKACIJA KABINET
Brcković Lidija srijeda 10:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9 218
Brozović Marijan petak 11:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9 predavaona
Cibulka Mirjana ponedjeljak 12:00-13:30 Trg J.J.Strossmayera 9 216
Hranilović Robert - prije vježbi - -
Jurac Vedran - nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 -
Kalem Davor - nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 223
Kirin Anamarija četvrtak 13:15-14:15 Ivana Meštrovića 10 113
Kirin Snježana četvrtak 09:00-10:00 Trg J.J.Strossmayera 9 218
Klasić Ksenija petak Prije i poslije predavanja Trg J.J.Strossmayera 9 predavaona
Kralj Damir četvrtak
-
17:00-18:00
damir.kralj@vuka.hr
Trg J.J.Strossmayera 9 223
Krivačić Dubravka srijeda 14:30-16:00 Trg J.J.Strossmayera 9 107
Kulišić Damir nakon nastave
-
17:00-17:25
dkulisic@fkz.hr
Trg J.J.Strossmayera 9 predavaona
Lulić Slaven četvrtak 10:00-11:00 Trg J.J.Strossmayera 9 113
Maras Marin četvrtak 9:00-10:00 Ivana Meštrovića 10 3
Matić Snježana - nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 223
Matusinović Zvonimir četvrtak 11:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9 222
Mihalić Tihomir ponedjeljak 11:00-12:00
uz prethodnu najavu na nastavnikov e-mail
Trg J.J.Strossmayera 9 223
Mijović Budimir četvrtak nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 223
Mikulec Rogić Maja srijeda 11:00-12:30 Trg J.J.Strossmayera 9 216
Mustapić Nenad srijeda 13:00-15:00 Ivana Meštrovića 10 18A
Ožanić Boris - nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 -
Ožura Marko ponedjeljak 8:00-10:00 Trg J.J.Strossmayera 9 122
Pešutić Andreja četvrtak nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 223
Peternel Igor četvrtak 11:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9 222
Prahović Marko ponedjeljak 8:00-9:00 Ivana Meštrovića 10 2
Rujevčan Davorka ponedjeljak 11:30-13:00 Trg J.J.Strossmayera 9 101
Štedul Ivan ponedjeljak
četvrtak
11:15-12:15 Trg J.J.Strossmayera 9 212
Todorovski Đorđi - prije i poslije predavanja Trg J.J.Strossmayera 9 223
Tomas Zlatibor četvrtak nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 223
Trbojević Nikola utorak 10:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9 220
Tudić Vladimir četvrtak 10:00-11:00 Ivana Meštrovića 10 16
Vidović Maja četvrtak 15:00
uz prethodnu najavu na e-mail
Trg J.J.Strossmayera 9 223
Vučinić Jovan ponedjeljak 11:00-12:00 Trg J.J.Strossmayera 9 221
Vučinić Zoran - poslije predavanja Trg J.J.Strossmayera 9 221
Wasserbauer Branko utorak 13:30-14:00 Trg J.J.Strossmayera 9 119
Žugčić Filip utorak 09:00-10:00 Ivana Meštrovića 10 10
Žunić Josip utorak nakon nastave Trg J.J.Strossmayera 9 predavaona