Raspored predavanja

Ciklusi predavanja za 1. i 2. godinu Poslovnog upravljanja

Raspored načina izvođenja nastave po ciklusima nastave za sve godine specijalističkog studija Poslovno upravljanje

Raspored predavanja za 1. godinu Poslovnog upravljanja

Raspored predavanja za 2. godinu Poslovnog upravljanja

Poslovno upravljanje: