Nastavni plan i program

Proizvodno strojarstvo

Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, Proizvodni smjer, osposobljava stručnjake za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadaća pri projektiranju, razvoju proizvodnje i održavanju. Obvezni kolegiji omogućavaju razvijanje naprednih vještina i znanja iz planiranja, realizacije i kontrole kvalitete proizvodnje te stjecanje znanja vezanih uz strojarske tehnologije i mjerne metode. Studenti proizvodnog smjera osposobljeni su za napredna projektiranja tehnoloških procesa i organizacije proizvodnje, u skladu s potrebama ekspertnih znanja na tržištu rada. Studentima se pruža mogućnost da kroz izborne kolegije stječu specifična znanja iz proizvodnih tehnologija i kontrole kvalitete proizvodnje. U završnom semestru student upisuje završni rad, samostalno ga izrađuje, a njegova je obrana u sklopu završnog ispita preduvjet za završetak studija.


ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • matematičkih načela i postupaka važnih za strojarsku inženjersku struku,

 • načela važnih za projektiranje, proizvodnju, kontrolu kvalitete i održavanje elemenata strojarskih konstrukcija i sklopova te tehničkih sustava, identifikacije, formuliranja i rješavanja složenih inženjerskih problema izborom odgovarajućih metoda i postupaka pri konstruiranju strojarskih konstrukcija, uređaja i postrojenja,

 • zdravstvenih, sigurnosnih i zakonskih odgovornosti u društvenom i okolišnom kontekstu inženjerskih rješenja,

 • profesionalne etike.

PRIMJENA I ANALIZA

 • stečenih znanja pri projektiranju i konstruiranju složenih projekata u skladu s projektnim zahtjevima, relevantnim normama i zakonima,

 • naprednih znanja važnih za integrirani multidisciplinarni pristup strojarstvu i ostalim tehničkim zadatcima,

 • provođenja ispitivanja zadanom metodologijom.


PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • svijest o interakciji tehničkih sustava s društvom i okolišem,

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,

 • korištenje naprednih računalnih metoda pri konstruiranju,

 • korištenje mjerne opreme,

 • izrada i razumijevanje svih vrsta tehničke dokumentacije.


KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • sposobnost samostalnog i timskog djelovanja,

 • sposobnost predstavljanja rezultata rada usmeno, pismeno, simulacijom i modelima,

 • sposobnost korištenja komunikacijskih i informatičkih tehnologija,

 • svijest i spremnost za cjeloživotno učenje.Strojarske konstrukcije

Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva, smjer Konstrukcije, osposobljava stručnjake za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadaća pri projektiranju, konstruiranju, razvoju proizvodnje i održavanju proizvodnog procesa. Obvezni kolegiji pružaju studentima napredne vještine i znanja iz konstruiranja tehničkih konstrukcija za stjecanje znanja vezanih uz tehnologičnost, integritet i sigurnost mehaničkih konstrukcija. Studenti konstrukcijskog smjera osposobljeni su za projektiranje energetskih, ekoloških i procesnih postrojenja i uređaja, u skladu s potrebama ekspertnih znanja na tržištu rada. Ustrojen je modularno pri čemu se pruža širok izbor specijalističkih sadržaja putem izbora modula, izbornih skupina vezanih predmeta i slobodno izbornih tehničkih predmeta. U završnom semestru student upisuje završni rad, samostalno ga izrađuje, a njegova obrana u sklopu završnog ispita je preduvjet za završetak studija.


ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • matematičkih načela i postupaka važnih za strojarsku inženjersku struku,

 • načela važnih za projektiranje, proizvodnju, kontrolu kvalitete i održavanje elemenata strojarskih konstrukcija i sklopova te tehničkih sustava,

 • identifikacije, formuliranja i rješavanja složenih inženjerskih problema izborom odgovarajućih metoda i postupaka pri konstruiranju strojarskih konstrukcija, uređaja i postrojenja,

 • zdravstvenih, sigurnosnih i zakonskih odgovornosti u društvenom i okolišnom kontekstu inženjerskih rješenja,

 • profesionalne etike.


PRIMJENA I ANALIZA

 • stečenih znanja pri projektiranju i konstruiranju složenih projekata u skladu s projektnim zahtjevima, relevantnim normama i zakonima,

 • naprednih znanja važnih za integrirani multidisciplinarni pristup strojarstvu i ostalim tehničkim zadatcima,

 • provođenja ispitivanja zadanom metodologijom.


PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • svijest o interakciji tehničkih sustava s društvom i okolišem,

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,

 • korištenje naprednih računalnih metoda pri konstruiranju,

 • korištenje mjerne opreme,

 • izrada i razumijevanje svih vrsta tehničke dokumentacije.


KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • sposobnost samostalnog i timskog djelovanja,

 • sposobnost predstavljanja rezultata rada usmeno, pismeno, simulacijom i modelima,

 • sposobnost korištenja komunikacijskih i informatičkih tehnologija,

 • svijest i spremnost za cjeloživotno učenje.