Ispitni rokovi

Zajednički kolegiji RUJAN 2019.
Matematika I
Matematika II
Fizika 24.9. u 18:00 Gimnazija Karlovac
Psihosocijalne osnove rada 25.9. u 18:00 Gimnazija Karlovac
Osnove strojarstva (I.Meštrovića 10) 25.9. u 15:00 Gimnazija Karlovac
Primjena računala 25.9. u 18:30 Gimnazija Karlovac
Biologija 24.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Opća i anorganska kemija 25.9. u 12:00 Kemijski laboratorij VuKA
Analitička kemija 25.9. u 13:00 Kemijski laboratorij VuKA
Termodinamika i termotehnika 25.9. u 15:00 Gimnazija Karlovac
Organska kemija 24.9. u 13:00 Kemijski laboratorij VuKA
Biokemija 24.9. u 13:00 Kemijski laboratorij VuKA
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji I 24.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji II 24.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Vode za piće, tehnološke i otpadne vode 24.9. u 13:00 Kemijski laboratorij VuKA
Fizikalna kemija 25.9. u 13:00 Kemijski laboratorij VuKA
Opća mikrobiologija 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA
Engleski jezik (D. Rujevčan) 25.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Engleski jezik I (D. Rujevčan) 25.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Engleski jezik II (D. Rujevčan) 25.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Njemački jezik (S. Eterović) 25.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Njemački jezik I (S. Eterović) 25.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Njemački jezik II (S. Eterović) 25.9. u 17:00 Gimnazija Karlovac
Tehnologija bezalkoholnih pića 24.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Tehnologija kave i kavovina 24.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Tehnologija čišćenja i dezinfekcije 25.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Tehnologija zaštite okoliša 24.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda 25.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Osnove upravljanja procesima 24.9. u 18:00 Gimnazija Karlovac
Pakiranje hrane 25.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Senzorska procjena prehrambenih proizvoda 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA
Ekonomika i marketing 25.9. u 16:00 Gimnazija Karlovac
Prerada mlijeka
Kemija i fizika mlijeka 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA
Primarna proizvodnja mlijeka 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka I 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka II 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA
Mikrobiologija mlijeka 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA
Ekološka proizvodnja mlijeka 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Pivarstvo
Sirovine pivarske industrije 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Tehnologija proizvodnje piva I 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Tehnologija proizvodnje piva II 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Proizvodnja slada 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Mikrobiologija piva 25.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Nusproizvodi proizvodnje piva i slada 24.9. u 14:30 Gimnazija Karlovac
Studentska praksa
Usmjerenje PIVARSTVO 25.9. u 9:00 Kemijski laboratorij VuKA
Usmjerenje PRERADA MLIJEKA 24.9. u 8:00 Kemijski laboratorij VuKA